gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Golwg360
Mae Golwg360 yn wasanaeth newyddion a materion cyfoes cyflawn yn Gymraeg, gyda newyddion Cymru, gwledydd Prydain a’r byd, chwaraeon, celfyddydau, llyfrau, cerddoriaeth a ffordd o fyw. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion, swyddi a chalendr o ddigwyddiadau.

Llys: AS Llafur “heb awdurdodi codiad cyflog”
23/07/2018, 5:55 pm
Jenny Lee Clarke wedi’i chyhuddo o dwyll a ffugio llofnod Carolyn Harris


Penodi Golygydd Gwleidyddol newydd BBC Cymru
23/07/2018, 5:23 pm
Felicity Evans yn “teimlo’n gyffrous” am y penodiad


Marw ‘Pic yr Ieir’ ar ddiwrnod cynta’r Sioe Fawr
23/07/2018, 5:12 pm
Roedd Picton Jones yn gystadleuydd, yn fridiwr ffowls ac yn feirniad o fri


Trysorydd Plaid Cymru yn camu o’r neilltu
23/07/2018, 4:11 pm
Nigel Copner yn honni iddo dderbyn bygythiadau gan gefnogwyr Leanne Wood


Arestio chwech ar amheuaeth o geisio llofruddio dynes
23/07/2018, 2:46 pm
Fe ddigwyddodd yr ymosodiad mewn gwesty ym Manceinion


Llywodraeth Prydain yn “dal i wrthwynebu’r gosb eithaf”
23/07/2018, 2:36 pm
Y Prif Weinidog yn amddiffyn penderfyniad yr Ysgrifennydd Cartref


Cyfoeth Naturiol Cymru’n penodi wyth swyddog amaeth
23/07/2018, 2:19 pm
Nod yr wyth swyddog fydd fynd i’r afael â llygredd amaethyddol


Sussex yn dechrau’n gryf yn erbyn Morgannwg
23/07/2018, 2:18 pm
327 i gyd allan ar y diwrnod cyntaf o dan y llifoleuadau


Ymateb chwyrn gan Donald Trump i fygythiad Iran
23/07/2018, 2:16 pm
“Byddwch yn ofalus” meddai un arweinydd wrth y llall


Teyrnged i seiclwr a fu farw
23/07/2018, 2:12 pm
Bu farw David Leighton Thomas yn dilyn digwyddiad yng Nghwm Dulais


Penodi Archwilydd Cyffredinol newydd Cymru
23/07/2018, 12:39 pm
Adrian Crompton yn olynu Huw Vaughan Thomas


Cyd-seiclwr Geraint Thomas yn “hapus” i aberthu cyfle
23/07/2018, 12:33 pm
Chris Froome am weld aelod o’u tîm ar y brig


Ymchwilio i achos o lofruddiaeth yn Grangetown
23/07/2018, 11:43 am
Yr heddlu’n cyhoeddi bod dyn wedi marw ar ôl cael ei drywanu


Jeremy Hunt: angen i Ewrop fod yn “fwy hyblyg a chreadigol”
23/07/2018, 11:34 am
Yr Ysgrifennydd Tramor yn cyfarfod â Gweinidog Tramor yr Almaen


Caniatáu cyflwyno’r gosb eithaf yn achos dau ddyn o wledydd Prydain
23/07/2018, 11:22 am
Llywodraeth Prydain ddim am wrthwynebu cynlluniau’r Unol Daleithiau


Wyth person wedi’u hachub o dân yn Abertawe
23/07/2018, 11:03 am
Pedwar ohonyn nhw wedi’u cludo i’r ysbyty


Daeargryn yn Iran: o leiaf 79 wedi’u hanafu
23/07/2018, 9:49 am
Y daeargryn, yn mesur 5.8, wedi taro talaith Kerman


Trafod polisi gwrth-Semitiaeth y Blaid Lafur
23/07/2018, 9:42 am
Jeremy Corbyn o dan y lach am god ymddygiad newydd


Brexit heb gytundeb yn “gyflafan” i ddiwydiant cig coch Cymru
23/07/2018, 9:00 am
Cadeirydd Hybu Cig Cymru yn rhybuddio’r diwydiant ar Faes y Sioe


Ymosodiad difrifol yng Nghaerdydd
23/07/2018, 8:39 am
Yr heddlu wedi cau nifer o ffyrdd dros nos