gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Golwg360
Mae Golwg360 yn wasanaeth newyddion a materion cyfoes cyflawn yn Gymraeg, gyda newyddion Cymru, gwledydd Prydain a’r byd, chwaraeon, celfyddydau, llyfrau, cerddoriaeth a ffordd o fyw. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion, swyddi a chalendr o ddigwyddiadau.

Dwy flynedd a hanner o garchar i gyn-brif weinidog Croatia
22/10/2018, 4:49 pm
Ivo Sanader yn euog o elwa'n bersonol yn ystod rhyfel 1992-95


Galw am gyhoeddi “dogfennau cyfrinachol” ail refferendwm i’r Alban
22/10/2018, 2:35 pm
Mae’n debyg bod 13 dogfen ar y mater wedi’i baratoi gan Lywodraeth yr Alban


BP yn cael caniatad i agor maes drilio newydd ym Môr y Gogledd
22/10/2018, 2:31 pm
Y cwmni olew enfawr yn anelu i  greu 20 miliwn baril o olew


Ffermwyr Ifanc Cymru a Lloegr yn goroesi pleidlais o ddiffyg hyder
22/10/2018, 1:01 pm
“Mwyafrif clir” ddim am gael gwared â bwrdd rheoli’r corff ‘cenedlaethol’


Elw Ryanair yn gostwng 9% mewn chwe mis
22/10/2018, 12:03 pm
Prisiau tanwydd ac iawndaliadau oherwydd oedi a chansladau wedi cael effaith yn ôl y cwmni awyrennau


Llewes yn lladd ei chymar mewn sw yn Indianapolis
22/10/2018, 11:58 am
Y ddau wedi cyd-fyw am wyth mlynedd a magu tri o genawon


Pont Coryton: dyn, 26, wedi syrthio oddi ar bont a chau’r M4
22/10/2018, 11:46 am
Cafodd ei daro gan gerbyd ar ôl syrthio yn ystod oriau mân y bore heddiw


Lladron Derby yn methu dwyn peiriant pres ar ôl ffrwydrad
22/10/2018, 11:40 am
Fe gafodd yr ATM ei symud tua troedfedd yn unig yn y digwyddiad


Gwleidydd yn beirniadu “geiriau treisgar” y Torïaid at Theresa May
22/10/2018, 11:16 am
Yvette Cooper yn galw am ddatgelu enwau'r drwgweithredwyr


Cynnal cwest i farwolaethau tân Llangamarch
22/10/2018, 10:49 am
Dave Cuthbertson a phump o'i blant wedi marw yn y fflamau ar Hydref 30


Paddy McGuinnes a Freddie Flintoff i gyflwyno Top Gear
22/10/2018, 10:37 am
Y digrifwr a’r cyn-gridedwr fydd yn cyflwyno’r sioe geir o flwyddyn nesaf ymlaen


Arlywydd Taiwan eisiau ymchwiliad “cyflym a thryloyw” i ddamwain trên
22/10/2018, 9:26 am
18 o bobol wedi'u lladd, a 187 arall wedi'u hanafu yn ardal Yilan ddydd Sul


“Dyn wedi neidio oddi ar bont” yr M4 ger Coryton
22/10/2018, 9:14 am
Yr M4 wedi bod ar gau rhwng cyffyrdd 29 a 32 am bron i dair awr


Pump o bobol wedi marw ar rafft yn Costa Rica
22/10/2018, 9:01 am
Pedwar teithiwr a thywysydd yn eu plith


Awstralia’n dweud “Sori” i ddioddefwyr cam-drin rhywiol
22/10/2018, 8:48 am
Y prif weinidog, Scott Morrison, yn gwneud araith emosiynol yn y senedd


Donald Trump yn tynnu’n ôl o gytundeb niwclear gyda Rwsia
22/10/2018, 7:51 am
Arlywydd yn cyhuddo Rwsia o dorri amodau'r cytundeb a arwyddwyd yn 1987


Gwobrau i ‘Welsh Streets’ Lerpwl a’r gwaith £30m i’w troi yn gartrefi newydd
22/10/2018, 12:01 am
Hen ardal Ringo Starr yn cael ei thrawsnewid er mwyn ymateb i greisis tai fforddiadwy


Glasgow rhy dda i’r Gleision
21/10/2018, 5:24 pm
Cnoc i obeithion Ewropeaidd y Cymry


Canlyniadau Uwch Gynghrair Cymru 19/10/18 – 20/10/18
21/10/2018, 5:04 pm
Holl ganlyniadau’r penwythnos yn yr Uwch Gynghrair


Galw am “ffeithiau credadwy” am farwolaeth Jamal Khashoggi
21/10/2018, 4:20 pm
Datganiad ar y cyd gan weinidogion tramor Prydain, Ffrainc a'r Almaen