gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Golwg360
Mae Golwg360 yn wasanaeth newyddion a materion cyfoes cyflawn yn Gymraeg, gyda newyddion Cymru, gwledydd Prydain a’r byd, chwaraeon, celfyddydau, llyfrau, cerddoriaeth a ffordd o fyw. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion, swyddi a chalendr o ddigwyddiadau.

Mynd am jog yn creu hapusrwydd  
25/04/2018, 7:17 am
Arolwg yn dangos bod defnyddio parkrun a Strava yn cael effaith bositif ar bobol


Casnewydd yn curo Accrington
24/04/2018, 11:00 pm
Yr Alltudion yn trechu’r tîm ar y brig


Caerdydd yn colli cyfle
24/04/2018, 10:32 pm
Derby’n taro nôl i ennill ar Pride Park


Bae Caerdydd a San Steffan yn dod i gytundeb ynglŷn â’r Mesur Brexit
24/04/2018, 4:41 pm
Mae’r ffrae rhwng llywodraeth Prydain a Chymru bellach ar ben


Daeargryn yn ysgwyd de-ddwyrain Twrci – 35 wedi’u hanafu
24/04/2018, 4:23 pm
13 o ol-gryniadau wedi'u teimlo mewn rhanbarthau cyfagos hefyd


Ymosodiad yn Aberhonddu: heddlu’n chwilio am ddau ddyn
24/04/2018, 4:15 pm
Fe gafodd dyn ei anafu’n ddifrifol yn ystod y digwyddiad nos Lun, Ebrill 23


Cyhoeddi mesurau newydd i sicrhau aer glanach
24/04/2018, 4:13 pm
Ymhlith y mesurau mae sefydlu cronfa gwerth £20m i awdurdodau lleol


📹 Mark Drakeford eisiau tynnu ar “egni’r chwith canol”
24/04/2018, 3:51 pm
Angen i’r adain honno gael ei chynrychioli, meddai


Pat Howard yn gadael y Dreigiau ddiwedd y tymor
24/04/2018, 3:02 pm
Mae wedi ymddangos 35 o weithiau yng nghrys y clwb ers mis Medi 2016


Dyn, 20, o Coventry wedi’i arestio dan y Ddeddf Ffrwydron
24/04/2018, 2:48 pm
Uned difa bomiau y fyddin wedi'i galw i'r ddinas heddiw


Liz Saville Roberts v Rod Liddle: “Dylai gwawdio’r iaith fod yn drosedd”
24/04/2018, 2:31 pm
Mae oedran, hil a chrefydd eisoes wedi’u gwarchod gan gyfraith, meddai


Emmanuel Macron ar ei ail ddiwrnod yn yr Unol Daleithiau
24/04/2018, 2:10 pm
Dyma’r ymweliad gwladwriaethol cyntaf i Donald Trump ei groesawu


Dyfalu ar ôl canfod mymi mewn beddrod yn Iran
24/04/2018, 1:08 pm
"Mae’n bosib” mai corff Reza Shah Pahlavi (1878-1944) ydyw


Llywodraeth Syria yn targedu twneli dan-ddaear IS yn Damascus
24/04/2018, 12:57 pm
Un ardal o'r brifddinas yn unig sydd ddim dan reolaeth yr arlywydd


Ugain o bobol yn marw mewn parti priodas yn Yemen
24/04/2018, 12:40 pm
Cyrchoedd awyr gan Sawdi Arabia a’i chynghreiriaid oedd yn gyfrifol


Mab bach newydd i’r gantores, Katherine Jenkins
24/04/2018, 12:33 pm
Mae’r gantores o Gastell-nedd, Katherine Jenkins, wedi rhoi genedigaeth i fab bach. Fe ddaeth ei chyhoeddiad ar wefan rhannu lluniau, Instagram heddiw.


Tân mewn adeilad yn Tseinia: arestio dyn 32 oed
24/04/2018, 12:11 pm
Bu 18 o bobol farw yn dilyn y digwyddiad yn rhanbarth Guangdong


Dirwy am osod ffenestri plastig mewn hen gapel yn Harlech
24/04/2018, 11:57 am
Fe anwybyddodd Bluestar Estates Ltd amod caniatâd cynllunio ar gyfer Capel Tabernacl


Neges yn galw am enwi ‘menywod dirgel’ cwynion Carl Sargeant
24/04/2018, 11:30 am
“Dw i’n gwybod pwy ydyn nhw,” meddai'r newyddiadurwr, Paul Starling


Marw’r academydd a’r gitarydd, Chris Grooms – “yr arbenigwr addfwyn”
24/04/2018, 11:04 am
Roedd y gitarydd yn arbenigwr ar gewri mewn llenyddiaeth