gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Radio Cymru - Blog
Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Geirfa Pigion i Ddysgwyr
30/04/2013, 11:05 am

Mae geirfa Pigion i Ddysgwyr BBC Radio Cymru wedi symud.

Fe gewch chi hyd i'r eirfa ym mlog Radio Cymru trwy glicio ar y linc isod.

Geirfa Pigion i Ddysgwyr.


Digwyddiadur Radio Cymru
12/03/2013, 12:48 pm

Digwyddiadau yn Aberhonddu, Caerdydd a Llanuwchllyn heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.


Pigion i Ddysgwyr: Geirfa 07 Mawrth 2013
7/03/2013, 4:12 pm

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 


5:25am - dwisho gwely rwaaan!
28/02/2013, 5:25 am

da ni'n recordio o'r diwaaaaaaaaaadd.
 
'Yr Esgid' fydd enw'r ddrama ma.
 
Mi fydd hi gyda chydig o lwc yn barod i orchuddio'ch traed a'ch clustia erbyn pnawn fory ....pnawn 'ma dwi feddwl.
 
Ma Aled ac Ian wedi gadael, wedi cwbwlhau eu gwaith. Ma'r actorion yn y stiwdio, dwi wedi recordio pob un heblaw un o fy llinella i.
 
Mgw4rj9i0rlvdsafcxl;,' fcx xl,;'vp;,'vdzlvcsaa
 
dwisho gwely rwaaan.


Y sgript yn barod... rwan i recordio'r ddrama!
28/02/2013, 4:27 am

Ma hi'n 04:30am... ma hynny yn hwyr, neu yn gynnar - dwi ddim yn siwr bellach be ydi be!

Fel ddwedodd Dyfrig Evans (un o actorion Unnos Drama) yn gynharach yn y noson "dwi'n siwr sa chi wedi gallu gwneud hyn yn ystod y dydd"!

Mae Ian Rowlands ac Aled Jones Williams wedi gorffen eu gwaith ysgrifennu ers toc cyn 04:00am, ac mae'r actorion (a Gwyn) newydd fynd lawr i'r stiwdio i gychwyn ar y gwaith o recordio'r ddrama. 

Dan amgylchiadau arferol dwi'n siwr na fasa hynny yn cymryd cymaint a hynny (mae nhw i gyd yn actorion proffesiynol wedi'r cwbwl) - ond am 04:30am, wn i ddim faint o siap actio sydd ar unrhyw un ohonom ni!

Wnes i son fod Dyfrig Evans wedi dweud yn gynharach yn y noson "dwi'n siwr sa chi wedi gallu gwneud hyn yn ystod y dydd"?!

Basan, mi fasa ni wedi - ac mae'n bosib y basa'r gwaith wedi ei gwblhau ychydig yn gynt (mae bod ar ddeffro yn helpu medda nhw wrtha i) - ond fasa hi ddim yn Unnos Drama wedyn na fasa!


Gwyn yn cael rhan actio yn Unnos Drama!
28/02/2013, 1:48 am

Helo adar y nos, mai bellach yn 1.30 y bore
 
iawn, da ni wedi cal darlleniad cyntaf i ddrafft cyntaf y ddrama ers tua hanner nos. Ers hynny mae'r actorion; Eiry, Dyfrig, Fflur a fi [dwi 'di cal rhan bawb!] wedi bod yn byr-fyfyrio golygfa ychwanegol i'w gosod ynghanol y ddrama. Ma Ian newydd ddod lawr i'r stiwdio i weld be gebyst esgorodd o enau'r pedwar ohonno ni, rhoi chydig o drefn ar betha, dewis a dethol y llinellau ac ychwanegu fel bo angen.
 
Tra buo ni'n gneud hyn mae Aled wedi bod wrthi'n gweithio ar ddiweddglo'r ddrama. Newydd holi sut mai'n mynd? OKISH oedd ei ymateb.
 
Dwi meddwl gallai ddatgelu ei bod hi'n ddrama ddirgelwch, bach o antur, yn troelli o amgylch cyfres o ddigwyddiadau go ysgytwol o'r gorffennol.
 
Dwi ddim am ddatgelu mwy mond bydd y geiriau 'problem' 'post' a 'prawns' yn y sgript ar hyn o bryd a ma'r esgid yn bwysig!
 
Ma Unnos Drama yn digwwwwyyyyyydd!!!!!
 
GESH I'R RHAAAAAAAAAN!!!!


Diweddariad 1am Unnos Drama!
28/02/2013, 1:00 am

Mae pethau'n mynd yn dda yma - mae Aled ac Ian wedi ysgrifennu rhyw 9 munud o'r ddrama hyd yn hyn (drama 15 munud ydi hi i fod wedi iddi gael ei gorffen), ac mae'r actorion (Dyfrig Evans, Eiry Thomas a Fflur Medi) wedi cychwyn darllen trwy'r sgript sydd yn barod ar eu cyfer.

Chafwyd dim pizzas, na bwyd indiaidd / tsieneaidd heno - pawb yn rhy brysur yn gweithio i sylw ar y cloc, ac erbyn i fy mol i ddechrau gneud swn mi oedd pobman ynghau! O wel, mae ychydig o frechdanau a phacedi o grisps ar ol - awn nhw ddim ymhell rhwng pawb chwaith!

Yn anffodus (fel y byddwch chi wedi ei sylwi os y buoch yn trio ei ddefnyddio) mae gremlins yn systemau cyfrifiadurol y BBC wedi golygu i ni golli ein ffrwd fideo byw o'r noson rai oriau nol. Mi yda ni yn dal i drio gweithio i ddatrys y broblem, ond yn y cyfamser fe fyddwn ni yn trio rhoi hyd yn oed mwy o glipiau fideos a lluniau ar wefan Unnos Drama i geisio unioni'r cam, a gadael i chi fod yn rhan o'r profiad cyffrous yma.

Cliciwch yma i weld y cyfan:

Hwyl am y tro... dwi am baned o goffi du, cryf!


Trafod Unnos Drama ar raglen Lisa Gwilym
27/02/2013, 9:37 pm

Ma petha mynd rhagddi bois bach, ma nhw wedi dechra tynnu eu dillad! ...wel un esgid. Yn ol son ma'r ddelwedd i'r ddrama wedi phennu, ond ma'r jiawled yn gwrthod dweud dim mwy onibai bod lleoliad y ddrama yn 'gyhoeddus'. Dwim rili gwbods be ma hynny feddwl chwaith.
Dwi mynd i roi adroddiad cynnydd ar Raglen Lisa am 9.45, felly gwrandwch rwan ar C2!


Unnos Drama: Blog cyntaf y noson
27/02/2013, 7:46 pm

 

Dwi wedi cyrraedd Bryn Meirion Bangor ar gyfer sesiwn Unnos Drama. Mi oedd Ian Rowlands yma yn aros amdanai, yn gynnar, sy'n rhyfadd achos o'n i'n meddwl ella sa fo'n hwyr. Mi gyrhaeddodd Aled yma bang ar amser. Dwi newydd ei rhoi nhw ar waith i ysgrifennu drama radio chwarter awr fydd yn cael ei recordio gyda tri actor yn hwyrach heno/bore fory ac yn cael ei darlledu ar Radio Cymru i'r byd a Betws Gwerfil Goch pnawn fory.
 
Fe gawso nhw amlen gyda'r geiriau 'Unnos', 'Dydd', 'Gwyl' a 'Dewi' ynddi, geiriau fysai o bosib yn sbardun iddyn nhw wrth weithio. Fe sgrwnshiwyd rhain a'u taflu ymaith, ryw deimlo yr oedd Aled ac Ian mai llechen gyfangwbwl lan fyddai orau. Fe gawso nhw amlen arall yn datgelu rhywfaint o wybodaeth ynglyn ar actorion hefyd ond nid eu henwau, felly tydyn  nhw dal ddim yn gwybod pwy fydd yr actorion fydd yn perfformio y gwaith terfynol. Chymrodd yr un o'r ddau fawr o sylw o'r wybodaeth yma chwaith, dwi medwwl bod y ddau wedi cyffroi gormod gyda'r cyfle o gael sgwennu darn o ddrama ar gyfer y radio, ma nhw'n edrych ymlaen i gael gweithio tu hwnt i ffiniau arferol y theatr neu'r teledu a neidio i fyd di-ddiwedd ei bosibiliadau.
 
Roedd y ddau sy'n arfer gweithio ar ei pen eu hunain yn ysu i gael gweithio efo'i gilydd ....ar hyn o bryd beth bynnag.

Gwyn Eiddior

 


Can i Gymru 2013
22/02/2013, 3:05 pm

Ar Ddydd Gwyl Ddewi eleni, bydd chwe chân gan gymysgedd o enwau cyfarwydd a thalent newydd yn cael eu perfformio’n fyw er mwyn cael y cyfle i ennill gwobr ariannol a theitl Cân i Gymru 2013. Bydd y caneuon yma yn cael eu chwarae ar raglenni Dafydd a Caryl, Nia Roberts, ac C2 Radio Cymru yn ystod yr wythnos sy'n arwain at y gystadleuaeth.

 

Y rhestr fer yw:

 

Alun Evans – Breuddwydion Ceffylau Gwyn (cyfansoddwr: Alun Evans)

Dyfrig Evans – Amser Mynd i’n Gwlâu (cyfansoddwyr: Geth Vaughan a Pete Jarvis)

Jessop a’r Sgweiri – Mynd i Gorwen Hefo Alys (cyfansoddwyr: Osian Huw Williams a Rhys Gwynfor)

Catrin Herbert – Ein Tir Na Nóg Ein Hunain (cyfansoddwr: Catrin Herbert)

Ifan Davies a Rhydian Gwyn Lewis – Bywyd Sydyn (cyfansoddwr: Rhydian Gwyn Lewis)

El Parisa – Aur Ac Arian (cyfansoddwyr: Elin Parisa Fouladi a Ben Dabson)

 

Gallwch glywed y chwe chân ar wefan Soundcloud Cân i Gymru, ac mi fydd y gystadleuaeth yn fyw ar S4C am 8.25pm nos Wener y 1af o Fawrth.


Pigion i Ddysgwyr: Geirfa 22 Chwefror 2013
22/02/2013, 2:21 pm

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 


Cantorion yn cael eu dewis ar gyfer pen-blwydd 30ain BBC Canwr Y Byd Caerdydd 2013
20/02/2013, 2:00 pm

Mae cantorion opera o bob cwr o’r byd wedi eu dethol i gystadlu yn BBC Canwr y Byd Caerdydd eleni. Cyhoeddwyd enwau a chenedligrwydd yr 20 o gantorion llwyddiannus heddiw (Mercher, Chwefror 20).
Bydd llygaid y byd opera ar Gaerdydd ar gyfer pen-blwydd 30ain y gystadleuaeth wyth diwrnod sy’n cael ei chynnal pob dwy flynedd, ac sydd yn cael ei chydnabod gydol y byd cerddoriaeth glasurol fel prif lwyfan i gantorion opera a chyngerdd ar gychwyn eu gyrfaoedd.


O Milan i Efrog Newydd, Buenos Aires a thu hwnt, cynhaliwyd clyweliadau mewn naw lleoliad , yn chwilio am 20 o gantorion rhagorol i gymryd rhan yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd 2013. Ymgeisiodd dros 400 o gantorion opera a chyngerdd, sydd ar gychwyn eu gyrfaoedd. I’r 20 sydd wedi cael eu dewis, bydd yr amlygrwydd o flaen cynulleidfaoedd mawr, yng Nghaerdydd ac ar draws gwasanaethau teledu, radio ac ar-lein y BBC, yn rhoi hwb unigryw i’w gyrfaoedd.


Clive Timms, Pennaeth Opera yn Ysgol Gerddoriaeth y Guildhall a’r cyfeilydd enwog, Ingrid Surgenor, daeth a’r rhestr fer o 52 o gantorion at ei gilydd o’r ceisiadau DVD.


Dywedodd Elaine Padmore, cyn Gyfarwyddwr Opera yr Opera Brenhinol ac un o’r tri beirniad a deithiodd ledled y byd i glyweliadau ar gyfer yr 20 olaf:


“Mae gwrando ar gantorion bob tro yn broses diddorol - lleisiau nad ydych wedi eu clywed o’r blaen. Mae pob llais yn unigryw, ac rydych chi’n chwilio am y canwr yna sy’n rhoi ‘ias’ i chi neu sy’n neud i chi feddwl - mae hwn yn llais gwahanol ac arbennig - gobeithio fod hwn yn llais BBC Canwr y Byd Caerdydd.


“Mae’r 20 canwr yma ar y llwybr i fod yn gantorion proffesiynol da. Maen nhw ar y trothwy ac yn edrych ymlaen at Gaerdydd - y wobr ddisglair. Mae’n gystadleuaeth sy’n rhoi gymaint o hwb ymlaen i’ch gyrfa gan ei bod yn cael ei gweld o gwmpas y byd. Yr hyn mae’r cantorion yn ei wneud, trwy gael cyfle byd-eang mor wych, ydi ceisio datblygu eu gyrfaoedd yn fawr iawn.


“Mae gan gystadleuaeth fel BBC Canwr y Byd Caerdydd enw da iawn ac mae hi wedi ei chynnal bellach ers 30 o flynyddoedd. Pan rydych chi’n edrych yn ôl dros yr enillwyr blaenorol, fel yr enillydd gyntaf un Karite Mattila, rydych chi’n sylweddoli bod hyd yn oed y cantorion na enillodd bellach yn enwau mawr, yn arbennig y rhai a datblygodd wedyn. Daeth cantorion Wagner fel Nina Steme a Michael Volle i enwogrwydd wrth i’w lleisiau aeddfedu.”


Bydd y cantorion a fydd yn perfformio yng Nghaerdydd o ddydd Sul 16 – Sul 23 Mehefin 2013, yn cael yr anrhydedd o berfformio o flaen Y Fonesig Kiri Te Kanawa, y gantores enwog a Noddwr BBC Canwr y Byd Caerdydd am yr eildro.


Mae’n gefnogwr brwd a mentor cenhedlaeth newydd o gantorion. Y Fonesig Kiri yw sylfaenydd y Kiri Te Kanawa Foundation a'i Noddwr Anrhydeddus Artistig. Fel y prif athro gwadd o’r Solti te Kanawa Accademia di Bel Canto, mae hi’n mynd ati’n weithgar i drosglwyddo ei phrofiadau amhrisiadwy fel aelod o’r rheithgor. Yn ymuno â hi bydd Elena Obraztsova, Neil Shicoff, Brend Weikl, Maren Hofmeister, Per Boye Hansen a’r cadeirydd, Nicholas Payne.


Bydd y cantorion yn perfformio eu rhaglenni eu hunain o weithiau operatig a chyngherddol yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gyda chyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad Jun Märkl a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru dan arweiniad Graeme Jenkins.


Ymhlith enillwyr blaenorol BBC Canwr y Byd, a sefydlwyd yn 1983 gan BBC Cymru Wales, mae’r enillydd cyntaf Karita Mattila , Dmitri Hvorostovsky, Anja Harteros ac enillydd 2011 Valentia Naforniţă.
Bydd yr enillydd yn derbyn £15,000 a Thlws Caerdydd. Yn ogystal cynhelir Gwobr y Gân, sy’n cael ei rhoi i’r canwr gorau o ganu Lieder a chanu celf, yn neuadd wych Dora Stoutzker yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru am y tro cyntaf. Mae’r holl gantorion yn gymwys i gymryd rhan yng Ngwobr y Gân i ennill gwobr o £5,000 a thlws.


Trefnir BBC Canwr y Byd Caerdydd gan BBC Cymru Wales mewn cydweithrediad ag Opera Cenedlaethol Cymru a gyda chefnogaeth Dinas a Chyngor Caerdydd.


Mae holl fanylion BBC Canwr y Byd Caerdydd ar gael o bbc.co.uk/cardiffsinger, yn ogystal â ffurflen archebu i’w lawr lwytho.

Gwefan BBC Canwr y Byd Caerdydd 2013


Cerddoriaeth Gymraeg yn ôl ar BBC Radio Cymru
13/02/2013, 9:37 am

Mae’r BBC ac Eos wedi dod i gytundeb dros dro fydd yn golygu y bydd cerddoriaeth aelodau Eos yn dychwelyd i Radio Cymru ar unwaith.


Ers Ionawr 1af mae’r anghydfod am werth masnachol yr hawliau darlledu wedi golygu nad oedd gan y BBC yr hawl i ddarlledu cerddoriaeth aelodau Eos, y corff casglu newydd sy’n cynrychioli cerddorion a chyhoeddwyr Cymraeg.


Croesawyd y datblygiad gan Gyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies:

“Rwyf wrth fy modd bod Eos wedi caniatau i Radio Cymru chwarae cerddoriaeth eu haelodau unwaith eto. Mae hyn yn ddatblygiad pwysig sy’n sicrhau bod y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig i wrandawyr Radio Cymru unwaith eto gyda’r gorau.


"Mae cerddoriaeth Gymraeg yn hanfodol bwysig i Radio Cymru ac mae’r chwech wythnos ddiwethaf heb y gerddoriaeth wedi bod yn dipyn o hêr.


“Hoffwn ddiolch I wrandawyr Radio Cymru am eu hamynedd yn ystod yr anghydfod yn ogystal â staff Radio Cymru sydd wedi gweithio’n ddi-flino I gynnal y gwasanaeth o dan amodau anodd.


"Ein ffocws nawr yw cyrraedd cytundeb parhaol sy’n deg i gerddorion Cymraeg a thalwyr ffi’r drwydded. Mae’n galonogol ein bod nawr yn medru parhau gyda’n trafodaethau yn gwybod nad yw’r anghydfod bellach yn cael effaith ar raglenni Radio Cymru.”


Dywedodd Sian Gwynedd, Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru:

“Byddwn yn adfer cerddoriaeth aelodau Eos i Radio Cymru ar unwaith. Byddwn ni hefyd yn dychwelyd i amserlen lawn yr orsaf cyn gynted â phosib ac yn adfer yr oriau a gwtogwyd o ganlyniad I’r anghydfod môr fuan a sy’n ymarferol wythnos nesa.


“Yn dilyn y newidiadau diweddar i’n rhaglenni newyddion a chyhoeddaid heddiw rydw i’n ffyddiog bod Radio Cymru nawr yn gallu cynnig y gwasanaeth gorau posib i’n gwrandawyr.”


Yn dilyn cytundeb heddiw bydd Eos a’r BBC yn parhau a’u hymdrechion i ddod o hyd i gytundeb parhaol i’r anghydfod. Mae’r ddwy ochr wedi cytuno i drafod cychwyn ar broses o gymodi annibynol tra’n parhau i baratoi ar gyfer y Tribiwnlys Hawlfraint. Mae’r BBC wedi cynnig cefnogi costau cyfreithiol Eos i fyny at £50,000 mewn Tribiwnlys er mwyn sicrhau bod dadleuon yr aelodau am werth masnachol eu cerddoriaeth yn cael gwrandawiad teg.”


Dewis Hoff Awdur Cymru
12/02/2013, 1:06 pm

Yn y cyfnod yn arwain at Ddiwrnod y Llyfr, mae Radio Cymru – mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru – yn trefnu cystadleuaeth i ddod o hyd i hoff awdur Cymraeg Cymru.

Ar raglen radio Nia Roberts brynhawn Iau 7 Chwefror, cyhoeddwyd enwau’r deg awdur sydd ar y rhestr fer, sef Caradog Prichard, Islwyn Ffowc Elis, Angharad Price, Manon Steffan Ros, Dewi Prysor, Jon Gower, Kate Roberts, Caryl Lewis, Bethan Gwanas a William Owen Roberts.

Yn ôl Lowri Davies, Golygydd Rhaglenni Cyffredinol BBC Radio Cymru, “Mae Hoff Awdur Cymru yn brosiect cyffrous iawn, ac yn gyfle i ni drafod gwaith rhai o brif awduron Cymraeg Cymru. Ond y bobl biau’r dewis, ac fe fyddwn ni’n gofyn i wrandawyr Radio Cymru bleidleisio dros eu ffefryn o’r deg awdur sydd ar y rhestr fer – gan gyhoeddi ar Ddiwrnod y Llyfr, 7 Mawrth, pa enw sydd wedi dod i’r brig. Mae Radio Cymru’n dathlu Diwrnod y Llyfr yn flynyddol, ond eleni rydyn ni’n falch o gael cydweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru i ddarganfod beth yw barn darllenwyr drwy Gymru benbaladr.”

Lluniwyd y rhestr fer gan banel o arbenigwyr oedd yn cynnwys dau lyfrwerthwr, dau lyfrgellydd, cynrychiolwyr Llenyddiaeth Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol, Merched y Wawr, Y Cymro, Golwg a Barn, yn ogystal â’r beirniad a’r adolygydd llenyddol adnabyddus Catrin Beard.

Yn ystod yr wythnos yn dechrau 18 Chwefror 2013, bydd gwesteion arbennig yn trafod dau o’r awduron hyn bob dydd ar raglen Nia. Yr wythnos ganlynol, o 25 Chwefror ymlaen, bydd modd i’r cyhoedd bleidleisio dros eu hoff awdur ar wefan Radio Cymru, a chyhoeddir enw’r enillydd ar Ddiwrnod y Llyfr, dydd Iau 7 Mawrth. I bleidleisio ewch at bbc.co.uk/radiocymru.

Y Cyngor Llyfrau sy’n cydlynu Diwrnod y Llyfr yng Nghymru, a dywedodd Elwyn Jones, y Prif Weithredwr, “Mae hwn yn gyfle gwych i roi sylw i awduron Cymraeg a’u gwaith, a bydd yn sicr o annog llawer o drafodaeth ddiddorol ynghylch y rhestr fer, heb sôn am yr enillydd ei hun. Mae Diwrnod y Llyfr yn dathlu pwysigrwydd llythrennedd a darllen er mwyn pleser, ac rydym yn falch iawn o gydweithio gyda Radio Cymru a Llenyddiaeth Cymru ar y gystadleuaeth hon.”

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, “Rydym ni yn Llenyddiaeth Cymru wrth ein bodd yn cydweithio â’r BBC a’r Cyngor Llyfrau ar gynllun newydd, cyffrous. Mae’n rhoi cyfle i’r bobl bwysicaf oll – y darllenwyr – gymryd rhan mewn ymgyrch i hyrwyddo awduron Cymraeg, ac i gael hwyl yr un pryd trwy bleidleisio dros eu hoff awdur. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at glywed y canlyniad!”

Rhestr Fer Hoff Awdur Cymru


Pigion i Ddysgwyr: Geirfa 05 Chwefror 2013
5/02/2013, 2:20 pm

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf