gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


maes-e.com
Heb y barnu na'r cystadlu

Llenyddiaeth • Re: Y Coran yn Gymraeg
30/10/2017, 10:10 am
Neu yma, o ran diddordeb: https://www.alislam.org/quran/selected-verses/Welsh.pdf

Ond dio ddim yn wych.

Ystadegau: Postiwyd gan løvgreen — Llun 30 Hyd 2017 10:10 amCerddoriaeth Gymraeg Gyfoes • Datblygu- Pontio 17:03:2017
19/03/2017, 10:37 pm
Oni am sgwennu rhywbeth byr, tra bo'r noson yn eitha fresh yn fy meddwl.
A lle gwell nac ar Maes-e?

Ma bod yn rhan o noson fel hon yn fraint. Er nabod David R Edwards ers sawl blwyddyn, ac ers llythyru a sgyrsiau ffôn llêd reolaidd, doeddwn i heb weld Dave ers 21 'mlynedd.
Ac er bod cael bod yn rhan o noson fel hon yn fraint, mae hefyd yn fyrdwn. Dwi ddim eisie'r cyfrifoldeb pan fydd y 'nam technegol' yn sbwylio'r hwyl!
Cyrhaeddodd Datblygu Pontio yn ddi-seremoni, a roedd cofleidiad gan Dave fel mynd yn ôl drwy amser! Drwy gydol soundcheck byr oedd yn cyfuno cael offer analog clasur i weithio drwy susdem sain gyfredol, a band oedd wedi bod yn meddwl cymaint am y gig fel eu bod yn bryderus, daeth yn amlwg bod hon am fod yn glasur o noson.
Dwi wedi gweld Datblygu ambell i dro yn y dyddiau a fu, ac mae galw rheiny yn gigs weithie gallu bod yn destun anghysondeb! Dwi'n cofio Datblygu yn Feathers Aberaeron pan droeodd y noson yn un o berfformiadau cyntaf Gorky's yn cymeryd y llwyfan yn eu lle.
Ond ta waeth am hynny. Mae un peth sydd yn gyson am Datblygu. A Datblygu yw hynny. Er fod set-up offerynnol heno yn debyg ar un olwg i'r dyddiau cynnar, mae crefft Pat i'w weld yn gymaint mwy erbyn hyn.
Gyda 6 offeryn electronig yn gweitho yn annibynol o'i gilydd, ond mewn unsain, ac heb sequencer i'w cysylltu at ei gilydd, mae'r ffaith bod y noson wedi digwydd fel y gwnaeth yn wyrth.
Neu yn fwriad. Mae'n amlwg bod Datblygu wedi paratoi at heno.
Mae'r cyfuniad o ganeuon yn pontio eu hanes.
Nid mewn ffordd 'Greatest Hits": Does dim "Cân i Gymry" na "Maes E" ond mae "Problem yw Bywyd" "Mynd" a'r bythol wyrdd "Dafydd Iwan yn y Glaw" sy'n cynnwys elfen o "Sgorio Dafydd Iwan Dyn Eira" yma ynghyd a chaneuon o'r casgliadau mwyaf diweddar.
Fyddai noson fel hon ddim yn gyflawn heb "Edge". Fel rhywun sy'n gweithio yn Pontio, oni'n bryderus am y sgrîn sinema. Byddai gweld Dave yn baglu drwyddo wedi bod yn destun siarad am byth bythoedd, ond wedi creu problem tymor byr am dalu am un newydd! Pan dynnodd Dave ei becyn baco o'i boced a rhowlio sigaret, oni'n llwyr ddisgwyl iddo ei thanio ar y llwyfan.
Ond dyw Dave ddim yn gwneud yr hyn sy'n ddisgwyl ohono, ac mi adawodd y llwyfan a mynd allan i smocio.
Mi grêodd hyn gyfle gwych i ni fel cynulleidfa fedru gweld a phrofi rhywbeth sy'n hawdd ei anghofio. Mae presenoldeb Pat mor holl bwysig ym modolaeth Datblygu ag yw'r Tri Gŵr Doeth neu Feirws i Frecwast... Mae hi'n 'underated' ac yn athrylith. Mae creu set mor 'career defining' a hon, sy'n plethu o un gan i'r llall yn ddi-ffwdan yn athrylithgar. Ac i Pat mae'r diolch am hynny.
Mae Dave ei hun yn athrylith hefyd, wrth gwrs, ac o'u cyfuno mae noson annisgwyl o berffeithrwydd chaotic yn cael ei phrofi gan, o bosib, y gynulleidfa fwyaf mae nhw erioed wedi ei gael.
Ymhell o ddyddiau cynnar "Bar Hwyr (Pop Cymru)" mae'r gynulleidfa heno ymhell o fod yn ddefaid swnllyd wrth y bar. Mae pawb yma'n gwrando'n astud, ac yn gwerthfawrogi "Yr Uchafbwynt Uchaf"!
Pan ddaw Dave a Pat yn ôl i'r llwyfan i gymeradwyaeth haeddiannol, mae Dave yn datgan taw hon yw eu gig olaf.
A dwi'n teimlo bod y gwaith caled mae nhw wedi gwneud i greu noson wefreiddiol yn haeddu bod y noson olaf. Neu o leia am 21 'mlynedd arall.
Diolch Pat a Dave, doedd dim nam technegol i sbwylio'r hwyl.
xxx

Ystadegau: Postiwyd gan Y Crafwyr — Sul 19 Maw 2017 10:37 pmDigwyddiadau • 10:30am Sad 4/3/17 Radio Beca Cyngor Tref Aberystwyth
1/03/2017, 12:56 am
Annwyl Bawb,
dyma wahoddiad i chi ymuno gyda ni yng Nghyngor Tref Aberystwyth D.Sadwrn yma [4ydd o fis Mawrth] i glywed y diweddaraf yn nhaith Radio Beca i wasanaethu Cymunedau Cymraeg gorllewin Cymru.
Oherwydd bod dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn digwydd yn y dref ar y Sadwrn, hoffwn estyn gwahoddiad i chi ymuno gyda ni pryd bynnag sy'n gyfleus i chi yn ystod y diwrnod, - gan gofio y byddwn yn ymuno gyda'r Parêd ei hun am 1yp :
AGENDA CYFARFOD CYHOEDDUS CYNGHRAIR CYMUNEDAU CYMRAEG
10:30yb Paned a sgwrs.
11:00 Croeso a Chyflwyniad: Prosiect #UnWladDwyIaith, wedi ei ariannu gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.
11:45 Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cynghrair Cymunedau Cymraeg
12:30 Toriad am ginio ac i ymuno gyda Pharêd Dydd Gŵyl Dewi
2:00yp Cyflwyniad gan Lowri o Radio Beca ar Gyfathrebu Cymunedol Cyfoes.
3:30 Unrhyw Fusnes Arall, a phaned arall!
Gobeithio gallwch ymuno gyda ni, bydd y syniadau a thrafodaethau mwyaf difyr yn gallu cael eu rhannu trwy ein cyfryngau cymdeithasol ninnau, wrth gwrs [ gweler isod]! Gan fod gymaint o themau i'w trafod, y gobaith yw y bydd yna ambell i ateb i ambell i gwestiwn yn dod i'r golwg cyn yr etholiadau cyngor sy'n ein hwynebu ni cyn hir...
Gwelwn ni chi yna, os na welwch chi ni gynta' ar ein ffrwd/ydoedd byw!
Am fwy o wybodaeth, neu os oes unrhyw gwestiwn, dewch i gyswllt wrth gwrs.
gyda diolch
David Wyn
07964 684 820
http://cymunedau.org
http://twitter.com/cynghrair
http://facebook.com/cymunedaucymraeg


----------

gwybodaeth bellach


Y brif thema dan sylw yn y bore bydd #UnWladDwyIaith , prosiect sydd wedi ei ariannu yn barod gan Gronfa LoteriArian i Bawb; felly os am wybod sut gall eich cymuned chi elwa o fod yn rhan o hynny, ceisiwch ymuno gyda ni os gwelwch yn dda.
Y gobaith yw, y bydd modd i'r Gynghrair ddychwelyd i'w nodau craidd o hybu gweithredu trwy Gymraeg yn y gymuned trwy'r gwaith hwn wrth gydweithio gyda sefydliadau addysg; e.e. a bydd ysgol gyfun yn lleol i chi am i'w disgyblion wirfoddoli gyda'ch cyngor cymuned leol er enghraifft?
Os oes yna alw am rannu neu i'ch grwp chi fynychu ein cyfarfod dros y we trwy dechnoleg [Skype e.e.] yna byddwn yn gallu ymchwilio hynny. Ac os nad oes gennych yr adnoddau i ganiatai hynny, dewch i gyswllt a fe wnewn ni geisio eich cynghori.
Dewch i Gyngor Dref Aberystwyth i'n Cyfarfod Blynyddol er mwyn trafod unrhyw themâu / problemau hoffwch chi godi. Eto, i wireddu hynny dewch i gyswllt, rydym ni am fod yn sefydliad sydd nid yn unig yn atebol i'n haelodau ond hefyd yn gweithredu ar eu cyfer, fel oedden ni wedi gwneud yn llwyddiannus yn y maes cynllunio trwy #DatblyguYBoblLeol a darlledu #caruS4C.

Ystadegau: Postiwyd gan David Wyn — Mer 01 Maw 2017 12:56 amGigs • Re: 27-28.7:Gwyl Gardd Goll 2013: Plas Newydd, Ynys Mon
11/02/2017, 8:53 am
Gwefan sy'n lleihau'r gofod
Bydd Cymru'n rhydd yn ei rhod


บาคาร่าออนไลน์

Ystadegau: Postiwyd gan andyson — Sad 11 Chw 2017 8:53 amCerddoriaeth Gweddill y Byd • Re: Final Fantasy - He Poos Clouds
11/02/2017, 8:51 am
Ac mi fydd o ar wierdoflog hefyd, unwaith ma'n gweithio eto. Ma'n chwara fyny i mi ar y foment Grrr.


คาสิโน

Ystadegau: Postiwyd gan andyson — Sad 11 Chw 2017 8:51 amGigs • Re: 22.11.13:MemoryClinic,TomapDan,YRhacs:Y Llangollen,Bethe
4/11/2016, 10:52 am
susuki5678 ysgrifennodd:
MEMORY CLINIC
พนันออนไลน์ได้เงินจริง
ie?

Ystadegau: Postiwyd gan dil — Gwe 04 Tach 2016 10:52 amCerddoriaeth Gweddill y Byd • Re: Gwobrau Brit (Nid honna sydd ar Pobol Y Cwm)
3/11/2016, 10:25 am
Dw i ar goll. Hollol ar goll. Beth oedd y cwestiwn?

Ystadegau: Postiwyd gan Speakwelsh — Iau 03 Tach 2016 10:25 am:?

Ystadegau: Postiwyd gan Defnydd yr Iaith • Sut i ddefnyddio "bu"
1/11/2016, 9:33 pm
Dysgwr dw i, lefel Uwch. Mae problem yn y dosbarth gan ddefnyddio "bu" pan o'n ni'n ysgrifennu am y gorffenol.

Oes rhaid i ni defnyddio "bu" gyda rhyw fath o'r amser bob tro?

Ysgrifennais i - "bu fyw" - "she lived" - ydy hwn yn anghywir? Ydy'n well 'da fi ysgrifennu "roedd hi'n byw" (she used to live/was living) neu "bu'n byw" (She was alive) ?

Roedd eisiau arna i fynegi "She lived in many houses", yn defnyddio'r iaith lenyddol cymaint â phosib.

Darllenais i fod rhaid i mi ddefnyddio'r treiglad medal gyda "bu" + "byw" or "marw", = "bu fyw" neu "bu farw", ond dwy fy niwtor i yn cytuno gyda'r gramadeg.
Esboniodd e "dim ond defnyddio 'bu' pan dych chi'n siarad am amser benodol, rhywbeth fel 'bues i yn y dafarn neithiwr', 'bu fawr hi bore 'ma' ond dwy e ddim yn bosib ddefnyddio 'bu fyw' yn yr un ffordd"

Mae'r cwrs yn canolbwyntio yn drwm ar y gramadeg. Byddai'n well 'da fi wella fy iaith lenyddol, ond mae sawl llyfrau 'da fi yn dweud pethau gwahanol.

Oes unrhywun gwybod y gramadeg cywir?

Ystadegau: Postiwyd gan Speakwelsh — Maw 01 Tach 2016 9:33 pmCroeso a Chyfarchion • Re: Helo, shw mae.
19/08/2016, 10:27 pm
Croeso ichi.

Oes unrhywun arall yma y dyddiau hyn?

Ystadegau: Postiwyd gan ap Dafydd — Gwe 19 Awst 2016 9:27 pmCroeso a Chyfarchion • Helo, shw mae.
19/08/2016, 8:52 pm
Helo, Dw i'n newydd yma. Bues i'n dysgu Cymraeg ers Mis Ionawr eleni. Felly dw i eisiau ymarfer, ymarfer, ymarfer siarad a sgwennu yn Cymraeg. Gobeithio, mae bobl dal yn ddefnyddio y gwefan hon. Cymro dw i, ond wnes i tyfu i fyny yn Syr Powys, lle does dim digon o siaradwyr Cymraeg yn lleol. Dw i'n mor falch i medru i siarad yn yr iaith fy ngwlad o'r diwedd!
Edrych ymlaen i llawer o sgwrs yma.

Ystadegau: Postiwyd gan MightyG — Gwe 19 Awst 2016 7:52 pmCroeso a Chyfarchion • Re: Cwrs Cymraeg ar Duolingo
8/02/2016, 3:48 pm
Diweddariad: Mae bellach modd profi'r cwrs fan hyn: https://incubator.duolingo.com/courses/cy/en/status

Ystadegau: Postiwyd gan Macsen — Llun 08 Chw 2016 3:48 pmCroeso a Chyfarchion • Re: Sut hwyl ers talwm?
8/02/2016, 3:46 pm
Rwy'n gwrando ar y rhaglen nawr!

Ystadegau: Postiwyd gan Macsen — Llun 08 Chw 2016 3:46 pmCroeso a Chyfarchion • Sut hwyl ers talwm?
18/01/2016, 11:48 am
Aros i Alun Gaffey gyrraedd er mwyn wneud cyfweliad radio ar hanes maes-e, a meddwl byddai'n syniad gweld sut mae'r hen le yn edrych.

Co fe.

Ystadegau: Postiwyd gan nicdafis — Llun 18 Ion 2016 11:48 amCroeso a Chyfarchion • Cwrs Cymraeg ar Duolingo
23/10/2015, 6:03 pm
Shwmae

Dw i'n wrthi, gyda chriw bach, datblygu'r cwrs Cymraeg ar Duolingo. Dyn ni'n edrych am fforwm lle gall rhagor o bobl ymuno yn y datblyiad. Oes modd creu rhywbeth fan hyn?

Ystadegau: Postiwyd gan rmcode — Gwe 23 Hyd 2015 5:03 pmCroeso a Chyfarchion • Re: Ydw i wedi colli rhywbeth?
14/10/2015, 1:05 pm
Cyfnither Hedd Gwynfor wedi symud sha thre, a'r baban wedi cyrraedd.

Ystadegau: Postiwyd gan ceribethlem — Mer 14 Hyd 2015 12:05 pm