gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Hacio'r Iaith

Haclediad 71: Toilet BlockChain
11/10/2018, 1:16 am

Croeso i Haclediad cynta’r Hydref – mae Bryn newydd ddod nôl o Chicago, Iestyn yn ei mansion newydd yn Dre ac yn paratoi i redeg hanner Marathon, a mae Sioned yn yfed Öl Mörk a hen wîn. OND mewn newyddion tech, mae iOS12 a’r oriawr Apple newydd allan, a da ni’n trio dod i ddeall y blockchain efo podlediad ZigZag (spoilyrs: dal dim clem).
Diolch am wrando – gwaeddwch ar @llef @Bryns neu @Iestynx efo unrhyw adborth!

Dolenni

The post Haclediad 71: Toilet BlockChain appeared first on Hacio'r Iaith.


Diwrnod Ada Lovelace 2018 ar ddydd Mawrth 9fed Hydref #ALD18
8/10/2018, 3:59 pm

Dydd Mawrth 9fed Hydref eleni fydd Diwrnod Ada Lovelace 2018, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar? Chwiliwch am ‘Diwrnod Ada Lovelace’ ar y we neu ar Twitter i weld hen eitemau er mwyn cael bach o ysbrydoliaeth.

Mae llwythi o ddigwyddiadau o gwmpas y byd. Dyma sut i drefnu digwyddiad.

The post Diwrnod Ada Lovelace 2018 ar ddydd Mawrth 9fed Hydref #ALD18 appeared first on Hacio'r Iaith.Common Voice Cymraeg ar y Radio!
24/09/2018, 1:51 pm

Bore’ma bues i ar rhaglen Aled Hughes ar Radio Cymru i siarad am Common Voice Cymraeg a chyfle i brofi mor hawdd yw recordio a dilysu lleisiau.

Mae’r eitem hanner ffordd trwy’r rhaglen.

Yn ystod yr eitem dwi ac Aled yn trafod sut mae mynd at y wefan yn voice.mozilla.org/cy ac wedyn gwrando a dilysu lleisiau ac yna recordio eich llais eich hun.

Ymateb Aled oedd: Dowch bobl, gallwn ni wneud hyn!

Ychydig o leisiau hacwyr yr iaith dwi di clywed hyd yma. Beth amdani gyd-hacwyr? 🙂

voice.mozilla.org/cy

 

 

 

The post Common Voice Cymraeg ar y Radio! appeared first on Hacio'r Iaith.Mae’n Wythnos Codio!
18/09/2018, 9:01 pm

Fel rhan o wythnos codio mae Scratch yn cynorthwyo plant a pobl ifanc i ddysgu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif.

Mae gan y RaspberryPi Foundation llwythi o ddeunyddiau Cymraeg ar eu gwefan ar gyfer chwarae/arbrofi.

Cofiwch fod modd arbrofi gyda Scratch 3 Beta, sydd hefyd ar gael yn Gymraeg.

Cliciwch y ddewislen iaith ar waelod y dudalen we i ddefnyddio’r fersiwn Cymraeg o Scratch.

The post Mae’n Wythnos Codio! appeared first on Hacio'r Iaith.Common Voice Cymraeg
18/09/2018, 5:25 pm

A wnewch chi gyfrannu eich llais i Common Voice Cymraeg?

Project Common Voice yw’r ymgais i greu data rhydd ar gyfer adnabod lleferydd, fel bod peiriannau yn gallu cofnodi’r hyn rydych yn ei ddweud wrthyn nhw ei ddeall ac ymateb iddo.

Mae hyn yn galluogi darparu rhaglenni a pheiriannau ar gyfer y deillion ac anabl, cynorthwywyr personol ac ar gyfer llywio mewn ceir. Mae’r rhain eisoes yn bodoli yn Saesneg, yr her nawr yw eu cael yn Gymraeg.

Rydym yn chwilio am bobl sy’n siarad Cymraeg o bob rhan o Gymru a thramor i gyfrannu. Gorau po fwyaf o amrywiaeth mae’r peiriant yn ei gael, y gorau y bydd yn gallu eu dehongli.

Gan fod offer Common Voice ar wefan ac ap mae modd i chi gyfrannu ar unrhyw bryd. Mae modd cyfrannu drwy ddarllen brawddegau a phytiau a thrwy ddilysu lleisiau pobl eraill. Mae’r ddwy elfen yn bwysig.

Mae modd defnyddio eich cyfrifiadur os oes ganddo feicroffon a chlustffonau/uchelseinydd neu yn gallu cysylltu rhai iddo. Mae modd hefyd defnyddio’r ap ar iPad neu iPhone diweddar.

Mae Common Voice Cymraeg yn bartneriaeth rhwng Mozilla Foundation, gwneuthurwr y porwr Firefox, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor a Meddal.com.

Mae Common Voice Cymraeg i’w gael ar wefan Common Voice ac ar ap o’r App Store.

The post Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio'r Iaith.Siartiau rhyngweithiol Plotly yn Gymraeg
15/09/2018, 11:31 pm

Rwyf wedi cyfieithu peth o ryngwyneb Plotly i’r Gymraeg. Mae’r termau sydd wedi cu cyfieithu i’w gweld yma. Rwy’n deall eu bod wedi eu hymgorffori yn fersiwn 1.41.0 plotly.js. Yn y pendraw fe ddylai hynny fwydo drwodd i’r fersiynau sy ar gael ar gyfer R a Python

The post Siartiau rhyngweithiol Plotly yn Gymraeg appeared first on Hacio'r Iaith.


Digital Language Survivl Kit
7/09/2018, 11:13 am

Mae’r  Digital Language Diversity Project (DLDP) wedi ryddhau eu hadroddiad, Digital Language Survival Kit ac mae ar gael yn:

http://wp.dldp.eu/wp-content/uploads/2018/09/Digital-Language-Survival-Kit.pdf

Gwefan: DLDP.eu

Darllen defnyddiol.

The post Digital Language Survivl Kit appeared first on Hacio'r Iaith.


Dychmygu achos[ion] Mastodon newydd
29/08/2018, 2:15 pm

Mae potential Mastodon yn eithaf cyffrous ac dw i am asesu’r alw ymhlith bobl sy’n darllen hyn.

Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy am Mastodon:

The post Dychmygu achos[ion] Mastodon newydd appeared first on Hacio'r Iaith.


Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Cymraeg
29/08/2018, 12:05 pm

Erthygl ar Golwg360: https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527475-apelio-leisiau-gyfer-technoleg-gymraeg

The post Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Cymraeg appeared first on Hacio'r Iaith.


Haclediad 70: Llyfr Glas Kobo
20/08/2018, 7:55 pm
Post eisteddfod blues? Deifiwch mewn i bennod diweddaraf yr Haclediad i glywed mwy o Bryn blin ar e-lyfrau, Iest yn gadael y nest a Sioned yn ffrîcio allan bod Lin-Manuel Miranda yn Nghymru. Hefyd gwefan newydd ‘Y Pod’, planhigion vs anifeiliaid a llwyth o tech a bywyd ar eich hoff podcast niche am alcohol a wifi.

Dolenni

The post Haclediad 70: Llyfr Glas Kobo appeared first on Hacio'r Iaith.