gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


Hacio'r Iaith

Haclediad 67: Zuckin’ Hell
17/04/2018, 9:52 am

Y tro yma ar yr Haclediad, ni’n mynd am deep dive mewn i uffern Facebook, Cambridge Analytica, ac mae Bryn yn treulio’r awr a hanner gyntaf yn ysgwyd ei ben a mwmian “be oeddech chi’n disgwyl?” OND arhoswch am yr afterparty am lwyth o hunan ofal, pobi, ac awgrymiadau be i wylio/gwrando arno am y mis nesa.

Dolenni

The post Haclediad 67: Zuckin’ Hell appeared first on Hacio'r Iaith.Deiseb Facebook Mozilla
14/04/2018, 5:31 pm

Efallai eich bod wedi gweld botwm “Like” neu “Hoffi” Facebook ar wefannau y tu allan i Facebook. Efallai nad oeddech yn gwybod fod y botwm yn caniatáu i Facebook i dracio pa wefannau rydych yn eu pori er mwyn targedu hysbysebion tuag atoch chi.

Rydym yn galw ar Facebook i ddiffodd y defnydd o offer tracio ar draws gwefannau heb ofyn – fel y botwm ar wefannau allanol – sy’n targedu hysbysebion ar sail pori pobl.

Os yw pobl eisiau hysbysebion sydd wedi eu targedu atyn nhw, dylai bod modd iddyn nhw droi’r nodweddion hyn ymlaen. Mae arfer Facebook ar hyn o bryd o ddefnyddio tracio ar draws gwefannau heb ofyn, yn afresymol, gan nad yw llawer o ddefnyddwyr yn deall fod y math yma o gasglu data yn digwydd yn y lle cyntaf.

A wnewch chi ychwanegu eich enw i’r ddeiseb yn gofyn i Facebook ddiffodd tracio ar draws gwefannau heb ofyn?

The post Deiseb Facebook Mozilla appeared first on Hacio'r Iaith.


Efallai eich bod wedi gweld botwm “Like” neu “Hoffi” Facebook ar wefannau y tu allan i Facebook. Efallai nad oeddech yn gwybod fod y botwm yn caniatáu i Facebook i dracio pa wefannau rydych yn eu pori er mwyn targedu hysbysebion tuag atoch chi.

Rydym yn galw ar Facebook i ddiffodd y defnydd o offer tracio ar draws gwefannau heb ofyn – fel y botwm ar wefannau allanol – sy’n targedu hysbysebion ar sail pori pobl.

Os yw pobl eisiau hysbysebion sydd wedi eu targedu atyn nhw, dylai bod modd iddyn nhw droi’r nodweddion hyn ymlaen. Mae arfer Facebook ar hyn o bryd o ddefnyddio tracio ar draws gwefannau heb ofyn, yn afresymol, gan nad yw llawer o ddefnyddwyr yn deall fod y math yma o gasglu data yn digwydd yn y lle cyntaf.

A wnewch chi ychwanegu eich enw i’r ddeiseb yn gofyn i Facebook ddiffodd tracio ar draws gwefannau heb ofyn?

The post Ydy'ch data Facebook wedi mynd i gwmni Cambridge Analytica? Dyma sut i wirio.
10/04/2018, 2:34 pm

Mae Facebook newydd greu tudalen sy’n adrodd os oedd ap This Is Your Digital Life wedi rhannu’ch data gyda chwmni Cambridge Analytica.

Ewch i weld y tudalen ar wefan Facebook.

Mae sôn bod data ar 87 miliwn o ddefnyddwyr yn fyd-eang wedi mynd i’r cwmni, nid yn unig y rhai sydd wedi caniatau’r ap This Is Your Digital Life ond ffrindiau ohonynt hefyd.

Byddai hi’n ddiddorol cael gweld os oedd unrhyw ymestyniad i Gymru. Gadewch sylw os ydych chi’n gweld unrhyw beth diddorol.

Dyma beth dw i wedi cael:

Was My Information Shared?

Based on our available records, neither you nor your friends logged into “This Is Your Digital Life.”

As a result, it doesn’t appear your Facebook information was shared with Cambridge Analytica by “This Is Your Digital Life.”

Ond pwy a ŵyr pa grwpiau a chwmnïau eraill sydd wedi ei ddefnyddio dros y blynyddoedd?

Wrth gwrs os nad ydych chi ar Facebook mae’n debyg eich bod chi’n iawn!

The post Ydy'ch data Facebook wedi mynd i gwmni Cambridge Analytica? Dyma sut i wirio. appeared first on Hacio'r Iaith.Ail sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 19/4/2018
4/04/2018, 3:59 pm

Anturiaethau Mewn Cod yn dychwelyd i’ch dangosydd

Dw i’n falch iawn o ddweud bod ein hail sesiwn am raglennu wedi ei chadarnhau:

Anturiaethau Mewn Cod
dros Telegram
ar nos Iau 19 Ebrill 2018
rhwng 7yh a 9yh
Croeso cynnes i BAWB

Mae angen gosod client Telegram ar eich peiriant (neu ganfod ffordd arall o fynd ar Telegram). Dyma’r ddolen i grŵp Hacio’r Iaith.

Y sgwrs gyntaf

Fe gynhaliwyd ein sgwrs gyntaf ar-lein yr wythnos diwethaf ac roedd hi’n HWYL!

Yn ogystal â sgwrs ar ystod eang o faterion yn ymwneud â rhaglennu fe oedd bach o stwff ymarferol, hacio a chwarae. Roedd lot o’r pynciau yn anghyfarwydd i mi, ac yn hynod ddiddorol. Cysylltu â BBC Micro o bell dros SSH oedd un o fy uchafbwyntiau (ac mae llun uchod).

Diolch i bawb am gyfrannu brwdfrydedd, pynciau trafod a dolenni.

Y nod

Nod y sesiynau Anturiaethau Mewn Cod yw i roi lle i drafodaeth, hacio, chwarae a dysgu i bobl ar draws Cymru a’r byd sydd ddim fel arfer yn gallu cwrdd wyneb-i-wyneb yn hawdd.

Efallai bod modd cynnal digwyddiad yn y cnawd am raglennu rhywbryd eleni… Pa bwnc? Mae’n gallu digwydd os oes galw. Dw i’n meddwl bod sesiwn ymarferol yn bosibl yn eich pentref chi gyda thua 5-10 neu fwy o gyfranogwyr/cyd-drefnwyr fel chi.

Pynciau eraill?

Nodwch fod y sgwrs yn bennaf am raglennu ond mae modd trefnu sgyrsiau ar-lein ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â thechnoleg a’r Gymraeg. Gadewch wybod yn y sylwadau os oes gennych syniadau!

The post Ail sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 19/4/2018 appeared first on Hacio'r Iaith.Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018
22/03/2018, 11:46 am

Helo bobl

Pwy sydd awydd cynnal sesiwn ymarferol o:

Rydyn ni am gael sesiwn o Anturiaethau Mewn Cod dros blatfform sgwrsio Telegram.

Fe fydd croeso cynnes iawn i bawb.

Sesiwn gyntaf

Fe fydd y sesiwn gyntaf ar:
nos Iau 29 Mawrth 2018
7yh tan 9yh

Dewch i grŵp Hacio’r Iaith ar Telegram bryd hynny. (Dw i newydd greu’r sianel ar gyfer y sesiwn – i ddechrau.)

DIWEDDARIAD 28 MAWRTH: dw i newydd newid y ddolen i ein grŵp Telegram newydd yn hytrach na sianel (mae sianel ar gyfer darlledu gan unigolyn).

Mae 7 o’r gloch yn teimlo i mi fel amser da i ddechrau, ac wedyn mynd ymlaen tan tua 9 o’r gloch. Ond mae pobl yn gallu parhau os oes rhywbeth o ddiddordeb mawr.

Y platfform

Os ydych chi eisiau cymryd rhan dw i’n argymell eich bod chi’n gosod Telegram ar eich peiriant.

O’n i wedi ystyried platfformau eraill megis Slack, Discord, ayyb ond mae Telegram yn teimlo fel yr un mwyaf rydd gyda’r siawns orau o gynnig rhyngwyneb Cymraeg yn y dyfodol agos. Dw i eisoes yn aelod o gwpl o grwpiau ac mae’n gweithio’n dda. Rydyn ni’n gallu monitro pa mor addas yw e wrth fynd ymlaen.

Rhaglennu, a phynciau eraill

Yn Hacio’r Iaith yng Nghaerdydd eleni roedd ambell i berson wedi dweud bod nhw eisiau cyfle i wneud codio ymarferol neu rannu prosiectau fel apiau maen nhw wedi datblygu. Mae’r sesiwn yn ymdrech i gynnig y cyfle yna.

Cofiwch fod popeth yn arbrofol y tro hwn. Croesawir cyfranogaeth, brwdfrydedd, syniadau, ac adborth!

Wrth gwrs ni fydd y pwyslais a phwnc o ddiddordeb i bawb. Felly gad wybod os ydych chi eisiau cynnal sesiwn debyg ar bwnc arall. Fe geisiaf cynnig help!

The post Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018 appeared first on Hacio'r Iaith.Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth
19/03/2018, 3:23 pm

Dyma wybodaeth wrth Jason Evans:

Ar y 5ed a 6ed o Orffennaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd.

Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i’w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol.

Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wikimedia UK. Prif amcan Cwlwm Celtaidd 2018 fydd uno pobl sy’n gweithio’n ddiwyd i gefnogi cymunedau ieithyddol oddi tan yr un to; gan dynhau’r berthynas rhyngddynt yn ‘gwlwm’ cadarn, a’u cynorthwyo i weithredu.

Mae modd cyflwyno papur neu gofrestru am y gynhadledd ar wefan y digwyddiad.

https://wikimedia.org.uk/wiki/Cynhadledd_Cwlwm_Celtaidd_2018

(Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.)

Llun gan Les Barker (CC-BY-SA)

The post Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth appeared first on Hacio'r Iaith.Haclediad 66: Iâ Iâ Baby
9/03/2018, 5:39 pm

Y tro yma ar yr Haclediad rhewllyd, bydd Bryn, Iest a Sions yn gwirioni dros Waze Cymraeg, smart sbecs sy’n edrych yn union fel rhai Bryn ac Elon Musk yn fflingio mwy o bethau i’r gofod. Plis sdiciwch adolygiad yn iTunes os gewch chi 5 munud fyd, ffankiw!

Dolenni

The post Haclediad 66: Iâ Iâ Baby appeared first on Hacio'r Iaith.


Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW
5/03/2018, 2:29 pm

Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock heddiw yng Nghaerdydd

Dewch i siarad yn anffurfiol â chyfarwyddwr Grŵp Hawliau Agored Jim Killock heddiw (5ed o Fawrth) am faterion hawliau digidol yng Nghymru a thu hwnt:

Tiny Rebel
25 Stryd Westgate
Caerdydd
CF10 1DD

5:30pm – 8:00pm

Bydd rhai ohonoch chi yn nabod Jim o ddigwyddiadau Hacio’r Iaith dros y blynyddoedd.

Croeso cynnes i bawb!

The post Grŵp Hawliau Agored: sgwrs gyda Jim Killock yng Nghaerdydd HEDDIW appeared first on Hacio'r Iaith.


Haclediad 65: Haciaith 2018 yn fyw o’r Tramshed
8/02/2018, 11:56 pm

Croeso i bennod cyntaf 2018 – yr un lle mae Bryn, Iestyn a Sioned yn cael mynd i’r byd go iawn. Croeso i bennod ang-nghynhadledd Hacio’r Iaith! Byddwn ni’n siarad efo llwyth o bobl go iawn am vlogio, myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, trolls, mapio a peints. Cofiwch pingio neges draw os da chi’n gwrando, neu well fyth gadwch adolygiad ar iTunes!

Dolenni

The post Haclediad 65: Haciaith 2018 yn fyw o’r Tramshed appeared first on Hacio'r Iaith.


Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018
2/02/2018, 12:17 pm

Dyma fanylion am ddigwyddiad Ofcom dw i newydd weld:

Sesiwn Agored Arloesedd Ofcom – CAERDYDD
Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018
6:30pm – 8:30pm
Rheoleiddiwr telegyfathrebu prif ffrwd, symudol, band-eang, teledu, radio a gwasanaethau-ar-alw y Deyrnas Gyfunol yw Ofcom . Eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod pobl y DG yn cael y dewis orau o wasanaethau cyfathrebu a bod y farchnad yn darparu dewis, dibynadwyedd a gwasanaethau arloesol i ddefnyddwyr.

Maent yn awyddus i ryddhau mwy o ddata agored er mwyn gweld pa arloesedd a mewnwelediad gall hynny ysgogi.

Mae Ofcom eisoes yn cynhyrchu ystod hynod arbennig o ddata – cryfder signal symudol a band llydan, data technegol telegyfathrebu, ymwybyddiaeth gyfryngol a llawer mwy – sydd yn faes parod i’w ddadansoddi a datblygu. Dymunant gyflawni llawer mwy. Gallwch chi helpu llywio rhyddhau setiau o ddata agored y dyfodol, neu ddefnyddio data agored i greu gwasanaeth i gwsmeriaid, neu ddylunio ap i hysbysu defnyddwyr am eu telegyfathrebu fel bod ganddynt ddewis go iawn o wasanaethau.

Ymunwch gyda ni ar Nos Fawrth 13eg Chwefror 2018 yn Indycube Lôn Trade St, 6.30yh-8.30yh ar gyfer y sesiwn agored olaf ynglŷn ag arloesi gyda data Ofcom,

Bydd hi’n sesiwn anffurfiol ble bydd syniadau a chwestiynau pawb yn cael eu parchu a’u nodi ar ddogfen Google y gallwn ni gyfeirio ati eto yn y dyfodol. Rydym yn gweithredu mewn modd hollol agored, felly bydd yna groeso i bobl nad sydd yn gallu mynychu ychwanegu eu mewnbwn nhw hefyd. Beth bynnag eich diddordeb yng nghyfathrebu’r cyfryngau, mae’n sicr bod gennych farn a mewnbwn gwerthfawr i gynnig felly buasem ni wrth ein bodd yn eich gweld chi yn un o ddigwyddiadau Ofcom.

Cofrestrwch am y digwyddiad.

Cysylltwch ag Ofcom neu’r Sefydliad Data Agored yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

The post Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018 appeared first on Hacio'r Iaith.