gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy
BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Dadorchuddio cofeb i ddathlu Eisteddfod Sir Fynwy 2016
25/04/2018, 7:23 am
Cofeb yn cael ei dadorchuddio yn Y Fenni ddydd Mercher i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â'r dref yn 2016.


Sianel deledu ar-lein newydd gan bobl Môn i bobl Môn
25/04/2018, 7:11 am
Bydd TeliMôn, sianel deledu ar-lein newydd yn cael ei lansio nos Iau ar gyfer pobl Ynys Môn ac wedi'i gynhyrchu gan bobl yr ynys.


Sianel deledu yn 'gyfle i feithrin sgiliau pobl ifanc'
25/04/2018, 7:09 am
Wrth i sianel deledu ddigidol newydd gael ei sefydlu ar Ynys Môn, mae cadeirydd y sianel yn gobeithio bydd y fenter gymunedol yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc yr ardal.


Creulondeb anifeiliaid ar ei uchaf ers pedair blynedd
25/04/2018, 6:56 am
Elusen yr RSPCA'n dweud bod nifer yr euogfarnau am greulondeb neu esgeulustod o anifeiliaid ar ei lefel uchaf ers pedair blynedd.


Lansio ymgyrch gwrth-gamdriniaeth 'Paid cadw'n dawel'
25/04/2018, 6:44 am
Ymgyrch 'Paid Cadw'n Dawel', i annog gweithredu ynghylch amheuon o gamdriniaeth ddomestig, yn cael ei lansio yng Nghymru.


Knotweed 'cannot be eradicated', Swansea Uni trial shows
25/04/2018, 12:42 am
The world's largest field trial was carried out in Wales in two sites over five years.


RSPCA: 'Horrific' animal cruelty cases hit four-year high
25/04/2018, 12:40 am
"Extremely shocking and deeply saddening" levels of cruelty and neglect highlighted by RSPCA Cymru.


Calls to domestic abuse hotline by friends and family rise
25/04/2018, 12:39 am
The rise comes as the Welsh Government launches a campaign to encourage people to report concerns.


Adran Dau: Casnewydd 2-1 Accrington Stanley
24/04/2018, 10:05 pm
Buddugoliaeth Casnewydd yn rhwystro Accrington Stanley rhag dod yn bencampwyr am y tro.


Y Bencampwriaeth: Derby County 3-1 Caerdydd
24/04/2018, 9:51 pm
Yr Adar Gleision yn colli ond yn parhau un pwynt yn glir o Fulham gyda dwy gêm yn weddill.


Dioddefwyr ymosodiad Manceinion 'wir angen cefnogaeth'
24/04/2018, 9:36 pm
17 o unigolion yng Ngogledd Cymru wedi derbyn cefnogaeth gan Ganolfan Cymorth i Ddioddefwyr wedi ymosodiad Manceinion.


Cyfyngu cyflymder i wella ansawdd aer Cymru
24/04/2018, 8:28 pm
Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi bwriad i gyfyngu cyflymder ar rai o ffyrdd prysuraf a mwyaf llygredig Cymru.


'Rhaid mynd i'r afael â gwawdio'r iaith Gymraeg'
24/04/2018, 7:55 pm
Liz Saville Roberts AS yn dweud ei bod yn bwysig "herio achosion o wawdio'r Gymraeg", wedi iddi arwain dadl ar y mater yn San Steffan.


Gwawdio rheolaidd yn effeithio hyder siaradwyr Cymraeg
24/04/2018, 7:54 pm
Mae gwawdio rheolaidd yn effeithio ar hyder siaradwyr Cymraeg, medd Liz Saville Roberts


Brexit: Cytundeb rhwng Caerdydd a Llundain
24/04/2018, 6:14 pm
Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod wedi dod i gytundeb gyda Llywodraeth y DU am Fesur Ymadael yr UE sy'n osgoi San Steffan yn "cipio pwerau" datganoledig.


Bandiau Cymraeg yn Y Penwythnos Mwyaf
24/04/2018, 4:02 pm
Pwy fydd yn perfformio ochr-yn-ochr (bron!) ag Ed Sheeran a Taylor Swift?


Iâr newydd yn dodwy ŵy yn nyth Gweilch y Dyfi
24/04/2018, 4:00 pm
Iâr newydd yn dodwy ŵy yn y nyth yn y Dyfi, wrth i Glesni fethu a dychwelyd wedi'r gaeaf.


Ŵy cynta i iâr newydd Gweilch Dyfi
24/04/2018, 4:00 pm
Iâr newydd wedi bridio gyda cheiliog y Dyfi. Monty, wrth i ofnau gynyddu bod Glesni, yr iâr arferol, wedi marw.


Mark Drakeford i sefyll yn y ras i olynu Carwyn Jones
24/04/2018, 3:32 pm
Ysgrifennydd Cyllid Cymru, Mark Drakeford wedi cyhoeddi ei fwriad i sefyll am arweinyddiaeth Llafur Cymru.


Cynlluniau i daclo cwymp pysgod wedi'u gohirio tan 2019
24/04/2018, 2:49 pm
Cynlluniau i leihau'r cwymp yn niferoedd eog a brithyll wedi eu gohirio tan 2019 er mwyn osgoi creu ansicrwydd medd CNC.


Mwy o wybodaeth am leoliadau Maes Eisteddfod Caerdydd
24/04/2018, 12:56 pm
Mae map newydd o leoliadau prif ganolfannau'r Eisteddfod wedi ei gyhoeddi


Mae cael symbol yn dy enw yn gallu bod yn boen...
24/04/2018, 12:01 pm
Ydy acenion a symbolau mewn enwau yn gwneud gymaint â hynny o wahaniaeth?


Dim casgliadau ymchwiliad Sargeant cyn i Jones adael?
24/04/2018, 11:33 am
Posib na fydd canfyddiadau ymchwiliad i ddiswyddiad Carl Sargeant yn cael eu cyhoeddi cyn i Carwyn Jones adael ei swydd.


Drakeford eisiau 'rhoi dewis' i aelodau'r blaid Lafur
24/04/2018, 9:04 am
Mark Drakeford yn esbonio pam ei fod wedi penderfynu sefyll fel ymgeisydd yn y ras i olynu Carwyn Jones.


Age Cymru: Trefn gofal yn 'esgeuluso' pobl hŷn
24/04/2018, 7:52 am
Mae elusen yn honni fod pobl hŷn yn cael eu hesgeuluso gan fod cynghorau'n dewis cartrefi gofal rhatach.


Bagloriaeth Cymru'n 'rhy gymhleth' ac 'anodd ei deall'
24/04/2018, 7:15 am
Mae angen symleiddio strwythur Bagloriaeth Cymru a gwella ymwybyddiaeth ohoni, yn ôl adroddiad.


Bagloriaeth Cymru'n 'anodd i'w hegluro a'i disgrifio'
24/04/2018, 7:10 am
Emyr George o Cymwysterau Cymru yn dweud bod Bagloriaeth Cymru yn "anodd i'w hegluro a'i disgrifio".


Buddugoliaeth i Forgannwg i ddechrau'r tymor
23/04/2018, 6:48 pm
Morgannwg wedi dechrau eu tymor ym Mhencampwriaeth y Siroedd gyda buddugoliaeth o chwe wiced dros Sir Gaerloyw.


Shakespeare a Chymru
23/04/2018, 2:11 pm
Cysylltiadau Cymreig Shakespeare a thrafod ei waith yn y Gymraeg


Ateb y Galw: Y cyflwynydd radio Tommo
23/04/2018, 9:12 am
Cyflwynydd radio newydd Nation Radio sy'n cael ei holi yr wythnos yma


Morgannwg mewn lle cadarn
22/04/2018, 9:58 pm
Morgannwg mewn lle cadarn ar drydydd diwrnod y gêm yn erbyn Caerloyw.


Uwch Gynghrair: Manchester City 5-0 Abertawe
22/04/2018, 6:19 pm
Abertawe'n aros yn 17fed yn yr Uwch Gynghrair ar ôl colli'n drwm oddi cartref yn Manchester City.


Canlyniadau Uwch Gynghrair Cymru
22/04/2018, 4:49 pm
Canlyniadau nos Wener Uwch Gynghrair Cymru


Brett Johns yn colli am y tro cyntaf yn yr UFC
22/04/2018, 10:16 am
Colli am y tro cyntaf oedd hanes yr ymladdwr UFC o Gymru, Brett Johns, yn ei ornest yn New Jersey, UDA nos Sadwrn.


Cwis: Enwau Cymraeg trefi Prydain
21/04/2018, 7:37 am
Pa mor dda yw'ch gwybodaeth o enwau Cymraeg trefi a dinasoedd?


Nôl i'r 80au gyda chast gwreiddiol Teilwng Yw'r Oen
20/04/2018, 9:15 am
Edrych nôl ar y sioe gerdd seiliedig ar y Meseia yn nyddiau cynnar S4C


'Sut i godi tai a chael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050'
19/04/2018, 9:37 am
Y bargyfreithiwr Gwion Lewis sy'n dadlau mai 'cynllunio cymunedol' ydy'r ffordd ymlaen


Sut mae cefnogi eich plant drwy gyfnod yr arholiadau
18/04/2018, 10:24 am
Yr actores Catrin Brooks a chyngor i rieni ar sut i helpu eu plant adeg arholiadau


Bryn Fôn a PTSD
18/04/2018, 8:16 am
Yr actor a cherddor Bryn Fôn sy'n trafod PTSD


Alun Saunders: Y Frenhines Ddrag Gymraeg
17/04/2018, 10:01 am
Mae'r awdur ac actor o Gaerdydd yn paratoi i berfformio mewn drag am y tro cyntaf


Ap BBC Cymru Fyw
13/02/2018, 9:03 am
Lawrlwythwch ap Cymru Fyw i'ch tabled neu ffôn