gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy
BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Nid Caerdydd fydd cartref pencadlys newydd Channel 4
23/07/2018, 5:42 pm
Nid Caerdydd fydd cartref pencadlys newydd Channel 4 ond mae trafodaethau'n parhau ynghylch lleoli canolfan greadigol.


Dau yn yr ysbyty yn dilyn damweiniau paragleidio
23/07/2018, 4:41 pm
Cafodd paragleidiwr a barcutwr eu cludo i'r ysbyty yn dilyn damweiniau difrifol prynhawn dydd Sul.


Swansea East MP Carolyn Harris' employee in pay rise fraud trial
23/07/2018, 4:40 pm
Jenny Lee Clarke is accused of faking Carolyn Harris' signature to give herself a pay rise, a court hears.


Y Sioe Fawr: Lluniau dydd Llun
23/07/2018, 3:50 pm
Lluniau o ddiwrnod cyntaf y Sioe Fawr yn Llanelwedd


'Bygythiadau' wrth wraidd ymddiswyddiad Plaid Cymru
23/07/2018, 2:49 pm
Trysorydd Plaid Cymru'n ymddiswyddo gan honni iddo dderbyn bygythiadau gan aelodau o dîm Leanne Wood.


Grangetown stabbing: Murder probe after man dies in Cardiff
23/07/2018, 2:28 pm
The 20-year-old victim suffered multiple stab wounds and died at the scene, police say.


Heddlu'n ymchwilio i lofruddiaeth yng Nghaerdydd
23/07/2018, 2:01 pm
Yr heddlu'n ymchwilio i lofruddiaeth dyn yn Grangetown wedi ymosodiad difrifol yn oriau man bore Llun.


Cyhuddo cyn-reolwr swyddfa Aelod Seneddol o dwyll
23/07/2018, 1:43 pm
Cyn-reolwr swyddfa AS wedi ei chyhuddo o dwyll, wedi honiad iddi roi codiad cyflog i'w hun a lleihau ei horiau gwaith heb ganiatâd.


Teyrnged i feiciwr wedi gwrthdrawiad ger Glyn-nedd
23/07/2018, 1:38 pm
Teyrnged i feiciwr 55 oed o Gastell-nedd fu farw yn dilyn gwrthdrawiad gyda fan ger Glyn-nedd nos Sadwrn.


Tour de France: Geraint Thomas yn 'gryfach' medd Froome
23/07/2018, 12:42 pm
Chris Froome yn cyfaddef bod Geraint Thomas yn edrych yn "gryfach" nag ef ar hyn o bryd wrth i'r Tour de France gyrraedd ei wythnos olaf.


Ennill y dwbl yn Eisteddfod Powys yn 'fendigedig'
23/07/2018, 12:22 pm
Creu hanes yn Eisteddfod Powys wrth i Karina Wyn Dafis ennill y gadair a'r goron am y tro cyntaf erioed.


Cwmbran drink-driver stole minibus with passengers on
23/07/2018, 12:21 pm
James Powell laughed as minibus passengers begged him to halt a high-speed joyride, a court hears.


Lluniau: Sesiwn Fawr Dolgellau 2018
23/07/2018, 10:24 am
Oriel luniau o'r ŵyl gafodd ei chynnal dros y penwythnos


Cefnogwyr yn darogan 'wythnos anodd' i Thomas
23/07/2018, 10:13 am
Mae Sarah ac Eurig Evans o Sir Fôn ymysg y "degau" o Gymry sydd wedi teithio allan i ddilyn y Tour de France.


Achub wyth wedi tân mewn tŷ yn Uplands, Abertawe
23/07/2018, 9:02 am
Pedwar o bobl yn yr ysbyty ar ôl i chwech o griwiau gael eu galw i dân yn ardal Uplands, Abertawe.


Ateb y Galw: Yr actores Sue Roderick
23/07/2018, 8:47 am
Yr actores Sue Roderick sy'n cael ei holi yr wythnos yma


'Angen amddiffyn merched yng Nghymru rhag dioddef trais'
23/07/2018, 7:40 am
Y Comisiwn Cydraddoldeb yn dweud bod angen gwneud mwy i amddiffyn menywod a merched yng Nghymru.


Brexit: Rhybudd am sioc 'seismig' oni bai fod cytundeb
23/07/2018, 6:58 am
Hybu Cig Cymru yn rhybuddio y byddai gadael yr UE heb gytundeb yn "gyflafan" i'r diwydiant wrth i Brexit hawlio sylw yn y Sioe Fawr.


Pumed diwrnod o wisgo'r crys melyn i Geraint Thomas
22/07/2018, 5:52 pm
Geraint Thomas yn dal ei afael ar y crys melyn yn y Tour de France am y pumed diwrnod yn olynol.


Bebb: 'Gobaith am gytundeb heb refferendwm na etholiad'
22/07/2018, 2:56 pm
AS Ceidwadol Aberconwy, Guto Bebb yn dweud nad yw'n difaru ymddiswyddo, wrth iddo obeithio am gytundeb Brexit lle nad oes angen etholiad na refferendwm arall.


Cairns: Dim cynllwyn i gael gwared ar Andrew RT Davies
22/07/2018, 8:21 am
Yn ôl Alun Cairns doedd yna yn bendant ddim "cynllwyn yn San Steffan" i gael gwared ar Andrew RT Davies fel arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol.


Pedwerydd diwrnod Geraint Thomas yn y crys melyn
21/07/2018, 5:59 pm
Y seiclwr o'r Eglwys Newydd yn parhau i arwain ras y Tour de France am y pedwerydd diwrnod yn olynnol.


Cymraes yn ennill Ras yr Wyddfa
21/07/2018, 5:00 pm
Bronwen Jenkinson o Waunfawr y ferch gynta o Gymru i ennill ras y merched ers 1989; Alberto Vender o'r Eidal y dyn cyntaf.


Cwis: Ydych chi'n nabod anifeiliaid fferm Cymru?
21/07/2018, 9:12 am
A hithau'n wythnos y Sioe Fawr, dyma gyfle i brofi'ch gwybodaeth o anifeiliaid fferm


'Synnwyr cyffredin' i'r heddlu fanteisio ar wirfodolwyr
21/07/2018, 8:48 am
Uwch-arolygydd heddlu'n dweud y byddai'n "ddwl" i beidio manteisio ar ddoniau gwirfoddolwyr i gynorthwyo eu gwaith.


Scramblo yn achosi pryder i ffermwr
20/07/2018, 10:17 pm
Undeb Amaethwyr Cymru yn galw am sefydlu uned troseddau gwledig arbennig yn y canolbarth.


Morgannwg yn colli yn y T20
20/07/2018, 10:09 pm
Dechrau addawol ond Gwlad yr Haf yn rhy gryf i Forgannwg.


Geraint Thomas yn cadw ei afael ar y crys melyn
20/07/2018, 5:26 pm
Y gwibiwr Peter Sagan yn cipio cymal 13 o'r Tour de France, ond Geraint Thomas yn parhau i arwain y ras.


Taith ar hyd Llwybr Gwyrdd y Sioe Fawr
20/07/2018, 4:52 pm
Llwybr gwyrdd wedi ei gyflwyno yn ardal y Sioe Fawr eleni i dywys ymwelwyr y dref o amgylch yr ardal.


Pwy sy'n elwa o'r cynllun brecwast ysgol am ddim?
20/07/2018, 4:48 pm
Mae ciw anferth tu allan i ysgol yn y brifddinas wedi bod yn y penawdau


Y siom a’r gorfoledd: Profiadau teuluoedd o driniaeth IVF
20/07/2018, 10:57 am
Hanes pedwar teulu sydd wedi bod trwy driniaeth IVF i genhedlu eu plant


'Wedi ystyried symud Ras yr Wyddfa'
20/07/2018, 6:50 am
Trefnydd Ras yr Wyddfa, Stephen Edwards, yn dweud eu bod wedi ystyried symud y ras i fis Medi oherwydd y prysurdeb ar y mynydd dros yr haf.


Deddf gofal: 'Fawr ddim gwahaniaeth'
20/07/2018, 6:40 am
Dr Dai Lloyd AC yn dweud bod "fawr ddim gwahaniaeth" wedi bod ers cyflwyno deddfwriaeth ar iechyd a gofal cymdeithasol yn 2014.


Cynghrair Europa: Shakhtyor Soligorsk yn trechu Cei Connah
19/07/2018, 7:53 pm
Cei Connah allan o Gynghrair Europa ar ôl colli i Shakhtyor Soligorsk o Felarws yn y rownd ragbrofol cyntaf.


Y garthen Gymreig a'n diwydiant cynhenid 'olaf'
19/07/2018, 10:04 am
Mae'r patrymau traddodiadol yn ffasiynol ond ydy'r diwydiant Cymreig mewn perygl o ddiflannu?


Dirgelwch gwydrau Guinness Eisteddfod '78
18/07/2018, 9:43 am
Pam fod yna wydrau'r stwff du yn hyrwyddo Steddfod Genedlaethol Caerdydd 1978?


Codi cwestiynau am ddosbarth canol Caerdydd
17/07/2018, 7:55 am
Barn y colofnydd Yasmin Begum am sefyllfa fregus rhai o gymunedau Caerdydd


Ap BBC Cymru Fyw
13/02/2018, 9:03 am
Lawrlwythwch ap Cymru Fyw i'ch tabled neu ffôn