gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy
BBC Cymru Fyw - Newyddion a mwy

Llangammarch Wells: Fire which killed six 'started near log burner'
22/10/2018, 5:17 pm
The coroner could not find what had caused the fire which killed a father and five of his children last October.


Severn tolls end 'forcing M4 Relief Road to be built'
22/10/2018, 5:15 pm
An increase in traffic when fees are scrapped "will force through M4 relief road", an AM claims.


Galw ar arweinydd Cyngor Sir y Fflint i gamu o'r neilltu
22/10/2018, 3:16 pm
Gwrthbleidiau'n galw ar arweinydd Cyngor Sir y Fflint i gamu o'r neilltu am y tro wrth i ymchwiliad gael ei gynnal i honiadau o gamymddwyn.


Swansea husband 'covered up wife's murder as suicide'
22/10/2018, 3:09 pm
Derek Potter, 64, is accused of strangling his wife Lesley at the couple's home in Swansea.


Dyn yn gwadu iddo lofruddio'i wraig yn Y Mwmbwls
22/10/2018, 3:03 pm
Yn Llys y Goron Abertawe, dyn 64 oed yn gwadu cyhuddiad ei fod wedi llofruddio ei wraig ac yna smalio iddi ladd ei hun.


Fy mhrofiad i o Scoliosis
22/10/2018, 1:49 pm
Gwenno Haf sy'n trafod y llawdriniaeth a gywirodd ei hasgwrn cefn


Tân Llangamarch: Plant wedi dianc drwy ffenestr yn y to
22/10/2018, 1:16 pm
Cwest i farwolaeth David Cuthbertson a phump o'i blant yn dilyn tân yn eu ffermdy yn Llangamarch y llynedd wedi dechrau.


Ymddiheuro am liw crysau yng ngêm y Gleision a Glasgow
22/10/2018, 12:16 pm
Trefnwyr Cwpan Pencampwyr Ewrop i ymddiheuro i'r Gleision a Glasgow wedi i'r ddau dîm orfod gwisgo crysau oedd bron yr un lliw.


Dyn yn yr ysbyty wedi i'r M4 yng Nghaerdydd gau
22/10/2018, 12:07 pm
Cafodd 10 milltir o'r M4 yng Nghaerdydd ei gau am bron i dair awr yn oriau mân fore Llun yn dilyn "digwyddiad".


Dyn yn pledio'n euog i lofruddio Hollie Kerrell o Bowys
22/10/2018, 11:21 am
Dyn 35 oed o Bowys yn pledio'n euog i lofruddio ei wraig, wedi iddi ddiflannu o'i chartref ym mis Ebrill eleni.


Golff: Becky Morgan yn ennill ei chystadleuaeth gyntaf
22/10/2018, 10:12 am
Y Gymraes Becky Morgan yn ennill ei chystadleuaeth gyntaf ar y Daith Ewropeaidd - 18 mlynedd ers iddi droi'n broffesiynol.


Ateb y Galw: Y gantores Nesdi Jones
22/10/2018, 10:08 am
Y gantores Nesdi Jones sy'n cael ei holi yr wythnos yma


Taekwondo: Jade Jones yn ennill medal aur eto
22/10/2018, 9:47 am
Enillodd y Gymraes yn y categori -57kg gan drechu Zhou Lijun o China yn ffeinal y Grand Prix ym Manceinion.


Maint a chost pencadlys newydd cyngor yn hollti barn
22/10/2018, 8:32 am
Maint a chost pencadlys newydd Cyngor Conwy yn hollti barn.


Lansio ymgyrch i drafod 'problem gynyddol' unigrwydd
22/10/2018, 7:32 am
Llywodraeth Cymru'n dweud bod unigrwydd yn "broblem sy'n cynyddu", wrth iddyn nhw lansio sgwrs genedlaethol i drafod y mater.


Angladdau iechyd cyhoeddus ar gynnydd
22/10/2018, 7:25 am
Nifer yr angladdau iechyd cyhoeddus a gafodd eu cynnal yng Nghymru yn 2017-18 yn uwch na'r hyn a gafodd eu cynnal yn ystod blynyddoedd blaenorol.


Maint a chost pencadlys newydd cyngor yn hollti barn
22/10/2018, 6:52 am
Cyngor Conwy'n dweud y bydd y pencadlys newydd yn dod â hwb i economi'r ardal, ond mae rhai yn beirniadu maint a chost yr adeilad.


Diddymu tollau pont yn 'gorfodi codi ffordd liniaru M4'
22/10/2018, 6:40 am
Mae diddymu tollau Pont Hafren yn ffordd o orfodi Llywodraeth Cymru i godi ffordd liniaru'r M4, yn ôl AC Llafur.


Cwpan Pencampwyr Ewrop: Gleision 12-29 Glasgow
21/10/2018, 5:49 pm
Amddiffyn cadarn a meddiant clinigol Glasgow yn llethu ymdrechion y Gleision i sicrhau ail fuddugoliaeth yn y gystadleuaeth.


Galw am fwy o athrawon sy'n deall iaith arwyddo
21/10/2018, 4:41 pm
Trefnwyr cynhadledd yn poeni bod yna brinder athrawon sy'n deall iaith arwyddo i roi cymorth i ddisgyblion byddar.


Paul Robeson a'i gariad at Gymru
21/10/2018, 10:00 am
Beth yw cysylltiad y canwr o America â Chymru?


Canlyniadau Uwch Gynghrair Cymru
21/10/2018, 9:04 am
Canlyniadau'r penwythnos yng ngemau Uwch Gynghrair Cymru.


Arian i'r sector gwirfoddol cyn paratoi am Brexit
21/10/2018, 8:42 am
Bydd y 'trydydd sector' yng Nghymru yn derbyn £150,000 er mwyn ymchwilio i effeithiau gadael yr Undeb Ewropeaidd ac i gynllunio am hynny.


'Pleidlais am oes' i alltudion gam yn nes
21/10/2018, 8:21 am
Gallai mesur gan AS o Gymru olygu y byddai gan alltudion o'r DU bleidlais yn etholiadau'r DU am weddill eu hoes.


Bywyd â phlentyn awtistig yn 'heriol ofnadw ar brydiau'
21/10/2018, 8:04 am
Cath Dyer sy'n rhoi blas o heriau a phleserau bywyd gyda phlentyn awtistig a pham bod galw i rieni gael mwy o ddweud wrth ddyfeisio cynlluniau gofal.


Adran Dau: Crawley 4-1 Casnewydd
20/10/2018, 6:51 pm
Casnewydd yn colli'n drwm yn erbyn Crawley a Fraser Franks yn gorfod gadael y maes ar ôl cael cerdyn coch.


Y Bencampwriaeth: Aston Villa 1-0 Abertawe
20/10/2018, 6:01 pm
Gôl cyn-ymosodwr yr Elyrch, Tammy Abraham yn sichrau colled yn Villa Park.


Uwch Gynghrair Lloegr: Caerdydd 4-2 Fulham
20/10/2018, 5:25 pm
Caerdydd yn sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf yn Uwch Gynghrair Lloegr y tymor hwn.


Cwis: Cymru yn y ffilmiau
20/10/2018, 10:59 am
Cwis i brofi'ch gwybodaeth o gyfraniad Cymru i rai o ffilmiau mwya'r byd


Arwydd Pen y Fan: Rhannwch eich lluniau
20/10/2018, 10:57 am
Mae arwydd eiconig copa mynydd Pen y Fan ar werth


Cwyn swyddogol am hiliaeth "anfaddeuol"
19/10/2018, 4:47 pm
Cefnogwr pêl-droed Cymru wedi dychryn o glywed cefnogwr arall yn gweiddi sylwadau hiliol "erchyll" tuag at Ashley Williams.


Cymry ar ben y byd
19/10/2018, 2:14 pm
Cysylltiadau Cymreig Everest, mynydd ucha'r byd


John Walter Jones yn cofio Deddf yr Iaith Gymraeg
19/10/2018, 10:39 am
Mae hi'n 25 mlynedd ers i'r Ddeddf gael ei chymeradwyo'n swyddogol


Cyllideb 'dyngedfennol' i gynllun £671m i'r gogledd
19/10/2018, 8:51 am
Gallai cynllun i greu 5,500 o swyddi yng ngogledd Cymru fod ar ben os nad yw'n cael cefnogaeth Llywodraeth y DU, medd arweinwyr.


'Dwi ffaelu teithio ar drenau ar fy mhen fy hun'
19/10/2018, 6:49 am
Cat Dafydd o Landysul yn rhannu ei phrofiad o ddefnyddio rheilffyrdd Cymru fel person anabl.


Delyth Jones yn sôn am ddiffrod y llifogydd
18/10/2018, 6:40 pm
Mae Delyth Jones o Lechryd yn dweud fod angen clirio tir yn agos at Afon Teifi er mwyn sicrhau bod yna le i ddŵr lifo yn ystod tywydd garw.


Hanes hen dafarn enwog Trawsfynydd
18/10/2018, 3:59 pm
Hanes hen blasty Rhiw Goch ger Trawsfynydd a losgodd yn ulw - cartref Sant ac Aelod Seneddol


Sain Ffagan: 'Nabod y bobl
18/10/2018, 2:33 pm
Pwy yw'r bobl sy'n gweithio yn amgueddfa treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru?


Sêr y byd cerddorol sy'n aelodau o Glwb Clogynnau Portmeirion
17/10/2018, 2:08 pm
Pam mae'r pyncs a'r rocyrs i gyd eisiau bod yn aelod o glwb arbennig yng Nghymru?


Doctor Who, Dyspraxia a fi
16/10/2018, 1:35 pm
Dyw'r cyflwr ddim yn stopio Osian Llewelyn Edwards


Ioan Gruffudd yn delio â gor-bryder
16/10/2018, 9:22 am
Roedd yr actor yn ôl yng Nghaerdydd ar gyfer seremoni gowbrau BAFTA Cymru


Lluniau: Pan ddaeth storm Callum i Gymru
15/10/2018, 1:15 pm
Rhai o olygfeydd mwyaf trawiadol y penwythos


'Shwmae' a chyfarchion eraill
15/10/2018, 12:29 pm
Sut fyddwch chi'n cyfarch yn Gymraeg ar ddiwrnod Shwmae Su'mae?


Oriel Luniau: Gwobrau BAFTA Cymru 2018
15/10/2018, 12:10 pm
Y golygfeydd ar y carped coch ar gyfer y seremoni yng Nghaerdydd


Ateb y Galw: Yr artist Lowri Mai
15/10/2018, 10:55 am
Yr artist Lowri Mai sy'n cael ei holi yr wythnos yma


Annog dysgu Basgeg: Gwersi i Gymru?
12/10/2018, 12:12 pm
Oes 'na wersi i'w dysgu i'r Gymraeg o brofiad ieithyddol Gwlad y Basg?


Yr Almaenes sy'n bencampwr dros y Gymraeg
11/10/2018, 9:20 am
'Mae'r Gymraeg yn dda i'r enaid' meddai Daniela Schlick


Gwobr Arwr Tawel yn ôl!
28/08/2018, 9:01 am
Gwobr Arwr Tawel Get Inspired y BBC yn dychwelyd yn 2018 i ddathlu'r gwirfoddolwyr mwyaf blaengar, deinamig ac ymroddgar sy'n hybu cyfranogiad mewn gweithgareddau chwaraeon a ffitrwydd ar lawr gwlad.


Ap BBC Cymru Fyw
13/02/2018, 9:03 am
Lawrlwythwch ap Cymru Fyw i'ch tabled neu ffôn